Ververstraat - ontwerp speelplein (2024-055)

11 maart 2024, 13:12

In de brief van 11 september 2023 hebben we het voorlopig ontwerp voor het plein in de Ververstraat gepresenteerd. U werd gevraagd een reactie te geven op het ontwerp. Via deze weg willen we u bedanken voor uw reactie, betrokkenheid en enthousiasme om het plein in de Ververstaat te vergroenen.

Definitieve ontwerp en uitgangspunten

De reacties hebben we, waar mogelijk, verwerkt in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp kunt u vinden in de bijlage.

Voor de volledigheid staan hieronder nogmaals de uitgangspunten voor het vergroenen van het speelplein:

  • Een klimaatbestendig speelplein met een verbeterde biodiversiteit.
  • Spelen voor kleintjes.
  • Fruithaag.
  • Moestuinbakken.
  • Zitgelegenheid.
  • Bomen in een groenvak.
  • Nieuw groen, zoveel mogelijk inheemse soorten.
  • Verminderen verharde oppervlakte.
  • Hergebruik van bestratingsmaterialen.

Tafeltennistafel

Op verzoek van bewoners is er een tafeltennistafel toegevoegd aan het ontwerp. Een aantal van u heeft zorgen geuit over de tafeltennistafel, zoals zorgen over geluidsoverlast en hangjongeren. De gemeente gaat er niet vanuit dat de tafeltennistafel zorgt voor geluidsoverlast en/of hangjongeren. Mocht u dit wel ervaren, dan kunt u een melding doen bij Team Handhaving van de gemeente. Als er toch sprake blijkt te zijn van structurele overlast, dan zoekt de gemeente in overleg met u naar een passende oplossing.

Uitvoering

Het aanplanten van nieuwe beplanting gebeurt altijd in het vroege voorjaar en in het najaar. Jonge planten zijn in het late voorjaar en in de zomer kwetsbaar door weinig (regen)water en hitte. Planning technisch gaat het ons niet lukken om de werkzaamheden te laten plaatsvinden in het vroege voorjaar. De werkzaamheden worden daarom in het najaar uitgevoerd. Tegen die tijd ontvangt u daarover nog een brief met informatie.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt contact opnemen via het mailadres l.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden via: 14071 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Projectleider Vergroening & Bewonersparticipatie