Verkeersveilige en gezonde buurt door parkeerveranderingen

17 mei 2024, 06:58

Begin 2025 gaat parkeerzone B veranderen. Ten eerste komen er kleinere parkeerzones voor vergunninghouders. En ten tweede geldt straks het kortparkeertarief alleen nog op een aantal locaties. Tot slot worden de tijden in zone B1 aangepast. Bezoek van bewoners, bedrijven, instellingen en verenigingen wordt tegemoetgekomen met meer bezoekerstegoed en parkeervergunningen. Met deze maatregelen kan het autoverkeer tussen de wijken worden afgeremd. En dat betekent meer verkeersveiligheid en een gezonde leefomgeving in de wijken. Met de uitbreiding van bezoekersuren en vergunningen blijven tegelijkertijd woningen en voorzieningen goed bereikbaar voor het geval je echt afhankelijk bent van de auto.

Ashley North, wethouder Mobiliteit: “In Leiden zien we dat bewoners in wijken met scholen, winkelcentra en een station of zwembad in de buurt, veel overlast ervaren van parkeerders uit andere wijken. Zoals in het Houtkwartier en rond station Lammenschans of bij zwembad De Zijl. Door het invoeren van deze kleinere parkeerzones willen we inwoners stimuleren na te denken hoe je het makkelijkst van A naar B kan, en dat de fiets of het openbaar vervoer soms goedkoper, makkelijker en sneller is.” 

Minder autoverkeer tussen de wijken

Bewoners en andere vergunninghouders kunnen vanaf begin 2025 alleen nog in hun eigen wijk terecht met hun parkeervergunning. Deze parkeersituatie geldt al in de wijken van zone C. De verwachting is dat binnen Leiden dan eerder voor de fiets of het openbaar vervoer wordt gekozen. Dat zorgt voor minder autoverkeer en daarmee meer verkeersveiligheid en schonere lucht. Bovendien komt er meer parkeerplek vrij dichter bij huis. Voor hun bezoek kunnen bewoners straks meer bezoekerstegoed (van 800 naar 1.000 uur per jaar) aanvragen. Alle bedrijven en instellingen kunnen voor de wijk waar zij zijn gevestigd straks meer parkeervergunningen aanvragen. Voor verenigingen wordt het aantal vergunningen verdubbeld.

Kortparkeertarief voor bezoekers

Momenteel kent heel zone B2 het kortparkeertarief van € 0,20 voor de eerste twee uur. Dat geldt vanaf begin 2025 alleen nog op een aantal locaties in zone B:

  • het Vijf Meiplein (winkelcentrum De Luifelbaan)
  • zwembad De Zijl
  • bedrijverterrein Rooseveltstraat (tussen Vrijheidslaan en Voorschoterweg)
  • bedrijfslocatie Lammenschansweg (ventweg)
  • bedrijventerrein De Waard

Ook deze parkeersituatie sluit dan aan bij zone C. Hier geldt het kortparkeertarief bij het Diamantplein, de Amphoraweg en binnenkort ook bij zwembad en IJshal De Vliet. Zo kunnen bezoekers van zwembaden, winkelcentra en bedrijventerreinen de eerste twee uur goedkoper parkeren. Daarna geldt het reguliere parkeertarief. Ook hier is de belangrijkste reden minder autoverkeer binnen Leiden, wat bijdraagt aan verkeersveiligheid en een gezonde stad.

Nieuwe tijden betaald parkeren in zone B1

De tijden van betaald parkeren in zone B1 worden aangepast. Vanaf begin 2025 geldt hier betaald parkeren op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur; nu is dat nog tot 19.30 uur. Met deze aanpassing worden bezoekers met de auto gestimuleerd om ook ’s avonds in de parkeergarages te parkeren in plaats van in de wijken rondom het centrum.

Brievenronde in juni

Voor het invoeren van deze parkeerveranderingen is de besluitvorming voor deze zomer afgerond. Daarna krijgen vergunninghouders in zone B een brief en worden de rest van de stad geïnformeerd over de parkeerveranderingen die volgend jaar ingaan.

Anders parkeren voor een leefbare stad

Deze maatregelen komen uit de Parkeervisie, die de gemeenteraad in juli 2020 vaststelde na een periode van meedenken en inspraak door de stad. De parkeerveranderingen zijn nodig om Leiden leefbaar, bereikbaar, veilig en gezond te houden, ook gezien de groei van inwoners en bedrijvigheid nu en in de toekomst. Meer informatie over parkeerontwikkelingen in Leiden op: leiden.nl/andersparkeren.