Veerpolderpad - straatgroen in de buurt (2024-058)

11 maart 2024, 15:27

Onlangs ontving u een brief over ons voorstel om extra struweel aan te planten langs het Veerpolderpad. Op 29 januari 2024 zijn we ter plekke langs geweest met het aangepaste voorstel en hebben we veel omwonenden gesproken.

Naar aanleiding van de reacties uit de buurt hebben we besloten om geen struweel op het speelveld te planten. Op het stukje groen ten noorden van het speelveld planten we wel wat extra struweel aan. Ook ten zuiden van het voedselbos Okkerheide wordt extra struweel aangeplant. Op de achterkant van deze brief ziet u het bijbehorende ontwerp.

Planning

Tussen maandag 18 maart en vrijdag 5 april zal de aannemer het nieuwe groen op deze en op andere plekken in de stad aanplanten.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Projectleider cultuurtechniek en klimaatadaptatie