Suze Robertsonstraat - werkzaamheden (2024-047)

4 maart 2024, 14:23

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Suze Robertsonstraat. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Door boomwortelopdruk is het parkeerterrein, rijbaan en de langsparkeervakken van de Suze Robertsonstraat ter hoogte van huisnummer 13 tot en met 21 aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

Tegelijkertijd gaan we de bomen voorzien van nieuwe grond. Wortelopdruk bij bomen is een teken dat er te weinig voeding in de grond zit. Rondom de boom zal de voedingsarme grond worden weggezogen en nieuwe voedzame grond worden aangebracht. Naast het wisselen van grond kunnen er mogelijk ook wortels worden gesnoeid. De verwijdering van de wortels veroorzaakt geen schade aan de boom. Door nieuwe grond aan te brengen zal de boom dieper in de grond nieuwe wortels maken zodat in de toekomst wortelopdruk voorkomen wordt.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 18 maart. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 5 april. Behalve op maandag 1 april (eerste paasdag). Op deze dag vinden er geen werkzaamheden plaats. Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het werkvak afgesloten. Er kan hinder ontstaan maar uw woning blijft bereikbaar.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden zijn de parkeervakken niet bereikbaar. Hiervoor gaan we parkeerverboden plaatsen. Wilt u uw auto tijdelijk op een andere plek parkeren.

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 – keuze 3 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

W. van der Burg
Projectcoördinator Cluster Beheer