Stationsplein 107 - verlening opvanglocatie (2024-008)

23 januari 2024, 14:32

Zoals u weet worden er Oekraïense ontheemden opgevangen aan het Stationsplein 107. In onze brief van 19 juni 2023 gaven wij aan dat de opvanglocatie in gebruik zou blijven tot eind april 2024. Inmiddels weten we dat de opvanglocaties nog langer nodig zijn. Het is onduidelijk hoe lang de oorlog in Oekraïne nog duurt. Hierdoor is het onbekend wanneer en of mensen terug kunnen keren naar hun moederland. We hebben daarom besloten dat er tot 1 oktober 2024 nog geen sloop zal plaats vinden.

Wat gebeurt er na de sloop van deze locatie?

Het Stationsplein 107 gebouw ligt in het zogeheten Morspoortterrein. Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Morspoortterrein vastgesteld. Op het Morspoortterrein worden zo’n 550 woningen, een nieuw sociaal pension en een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. In het kader van de ontwikkeling is de gemeente voornemens om het Stationsplein 107 gebouw te slopen. De sloop van het gebouw vindt ‘circulair’ plaats, waarbij de gesloopte materialen worden hergebruikt. Veel van de materialen die zijn ‘geoogst’ uit het Stationsplein gebouw worden in het eerste te bouwen woninggebouw hergebruikt.

Wat is situatie in de rest van de stad?

Leiden vangt op dit moment op verschillende locaties 560 Oekraïense ontheemden op. Ook worden er meer dan 100 Oekraïense ontheemden bij particulieren thuis opgevangen. Alle opvanglocaties die wij ingezet hebben, zijn slechts tijdelijk beschikbaar. Gelukkig kunnen we een aantal locaties langer inzetten voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Wij bekijken steeds de mogelijkheden in de stad om nieuwe opvanglocaties te realiseren. Daarnaast onderzoeken we met regiogemeenten de mogelijkheid om samen te werken in het realiseren van gezamenlijke opvanglocaties.

Hebt u nog vragen na het lezen van deze brief?

Stel ze via het sturen van een e-mail naar opvang@leiden.nl. Of neem telefonisch contact op via telefoonnummer: 14 071 en vraag naar Simone Eefting.

Waar kunt u terecht voor vragen, meldingen of het aanmelden voor vrijwilligerswerk?

  • Algemene vragen over de opvang van Oekraïense ontheemden: meldpunt.oekraine@leiden.nl

  • Algemene informatie Oekraïense ontheemden: www.leiden.nl/oekraine

  • Politie, niet-spoedeisend, telefoonnummer 0900 88 44 (24/7 bereikbaar)

  • Spoed? Bel 112

  • Wilt u vrijwilligerswerk doen? Als u interesse hebt, kunt u zich het beste aanmelden via de website: https://www.leidenvrijwilligerswerk.nl/ van Incluzio. Op die manier is het voor ons mogelijk om de hulp zo goed mogelijk te coördineren.

Met vriendelijke groet,

Julius Terpstra,
Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn