Stadskrant artikel: Burgerberaad energietransitie

12 juni 2023, 10:11

De coalitiepartijen hebben aan het begin van deze collegeperiode afspraken gemaakt over wat ze de aankomende vier jaar voor elkaar willen krijgen in de stad. Deze afspraken staan in het Beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden’. Eén van die afspraken is dat er een burgerberaad komt over energietransitie.

Wethouder Yvonne van Delft: “Ik kijk uit naar het burgerberaad. Het is een nieuwe manier om onze inwoners te betrekken bij de plannen die de gemeente heeft om CO2-uitstoot te verminderen om klimaatverandering tegen te gaan. Ik verwacht dat er bij onze inwoners veel ideeën leven en ik ben heel benieuwd naar de kennis en creativiteit van de stad.”

Wat is burgerberaad?

Een burgerberaad bestaat uit een representatieve groep inwoners die meepraten en meedenken over een bepaald thema. Om tot een goede dwarsdoorsnede van de Leidse bevolking te komen, worden inwoners via een loting gevraagd om mee te doen aan het burgerberaad.

Planning

De plannen voor het burgerberaad worden op dit moment zorgvuldig voorbereid. We houden u op de hoogte via de Stadskrant en Stadsnieuws.