Speeltuinvereniging Ons Eiland - werkzaamheden (2024-025)

30 januari 2024, 05:59

Hierbij informeer ik u dat er werkzaamheden gaan plaats vinden op het terrein van de speeltuinvereniging Ons Eiland. Het terrein van de speeltuinvereniging is gelegen achter uw woning en daarom informeren wij u.

De werkzaamheden betreffen het verwijderen van het oude gebouw van de peuterspeelzaal, dat bekend staat als Kortenaerstraat 61b en het naastgelegen schuurtje.

De werkzaamheden starten op 19 februari en zullen ongeveer 2 weken in beslag nemen.

De firma van Diemen gaat deze werkzaamheden uitvoeren. Indien u gedurende de werkzaamheden vragen of overlast ervaart, dan kunt u contact opnemen met de firma van Diemen, bereikbaar via telefoonnummer 071 – 5323082 optie 4.

De speeltuin is gedurende de werkzaamheden gesloten. De peuterspeelzaal ’t Piraatje is gedurende de eerste week van de werkzaamheden gesloten en zal daarna weer toegankelijk zijn.

De aan en afvoer zal via het terrein van de speeltuin en de Heemskerkstraat plaats vinden. In die periode kan er op het korte deel van de Heemskerkstraat, bij het toegangshek naar het binnenterrein, tijdelijk niet geparkeerd worden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Grond- en Vastgoed Bedrijf
Gemeente Leiden
R. Hekert, projectleider