Schipholweg 68 - verlenging opvanglocatie Oekraïners (2024-021)

23 januari 2024, 14:40

Zoals eerder per brief aan u gecommuniceerd, worden er Oekraïense ontheemden opgevangen aan de Schipholweg 68. Het is onduidelijk hoelang de oorlog in Oekraïne nog duurt. Hierdoor is het onbekend wanneer en of mensen terug kunnen keren naar hun moederland. In onze brief van 19 juni 2023 gaven wij aan dat de opvanglocatie Schipholweg 68 in gebruik zou blijven tot eind juni 2024. Inmiddels weten we dat de opvanglocaties nog langer nodig zijn. We hebben daarom besloten deze opvanglocatie open te houden tot 1 december 2024. Hierna zal de ontwikkeling (sloop/nieuwbouw) worden opgestart.

Wat gebeurt er na het sluiten van de opvanglocatie?

Op deze locatie wordt een nieuw woon- en kantorengebied ontwikkeld. Op woensdag 24 januari was er een inloopavond over de bestemmingsplannen die nu ter inzage liggen. Meer informatie daar over deze plannen vindt u op de website van de gemeente.

Wat is situatie in de rest van de stad?

Leiden vangt op dit moment op verschillende locaties 560 Oekraïense ontheemden op. Ook worden er meer dan 100 Oekraïense ontheemden bij particulieren thuis opgevangen. Alle opvanglocaties die wij ingezet hebben, zijn slechts tijdelijk beschikbaar. Gelukkig kunnen we een aantal locaties langer inzetten voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Wij bekijken steeds de mogelijkheden in de stad om nieuwe opvanglocaties te realiseren. Daarnaast onderzoeken we met regiogemeenten de mogelijkheid om samen te werken in het realiseren van gezamenlijke opvanglocaties

Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief?

Stel ze via het sturen van een e-mail naar opvang@leiden.nl. Of neem telefonisch contact op via telefoonnummer: 14 071 en vraag naar Simone Eefting.

Waar kunt u terecht voor vragen, meldingen of het aanmelden voor vrijwilligerswerk?

Algemene vragen over de opvang van Oekraïense ontheemden Via e-mail: meldpunt.oekraine@leiden.nl
Algemene informatie Oekraïense ontheemden Website: www.leiden.nl/oekraine
Contact gemeente Telefoonnummer 14 071, keuze 4
(ma t/m vrij tussen 09:00 en 17:00 uur)
Politie, niet-spoedeisend Telefoonnummer 0900 88 44 (24/7 bereikbaar)
Spoedeisende hulp en noodsituaties Alarmnummer 112
Wilt u vrijwilligerswerk doen? Als u interesse heeft, kunt u zich het beste aanmelden via de website: https://www.leidenvrijwilligerswerk.nl/ van Incluzio. Op die manier is het voor ons mogelijk om de hulp zo goed mogelijk te coördineren.

Bij deze willen we u natuurlijk ook bedanken voor uw geboden gastvrijheid, hulp en betrokkenheid bij de opvang van Oekraïense ontheemden.

Met vriendelijke groet,

J. Terpstra