Samenwerkingsovereenkomst Op je Plek in de Zorg getekend

29 maart 2024, 10:38

De bestuurders van de samenwerkende partners Alrijne, DUWO en de gemeente Leiden tekenden de samenwerkingsovereenkomst voor het leer-woon-werk project Op je Plek in de Zorg, op 27 maart, in de Burcht, Leiden.

De gemeente Leiden werkt nauw samen met de Alrijne Zorggroep en Studentenhuisvester DUWO om de huisvesting van statushouders, studenten en werkende jongeren met een ambitie om in de zorg aan de slag te gaan mogelijk te maken. Daarom gaat de gemeente Leiden een samenwerkingsovereenkomst aan om deze huisvesting mogelijk te maken. Naar verwachting kan de huisvesting per mei 2025 van start gaan als de Oekraïense ontheemden, die nu opgevangen worden op deze locatie, een andere opvanglocatie aangeboden hebben gekregen. Eind 2023 zijn de eerste studenten en statushouders al gehuisvest op deze locatie in het kader van het project ‘Op je plek in de Zorg’.

De gemeente Leiden maakt zich hard voor de opvang van statushouders in de stad. Daarbij ondersteunt Leiden dit initiatief van harte om de statushouders een unieke kans te geven leren, wonen en werken te combineren. De deelnemers van het project ‘Op je Plek in de Zorg’ krijgen een opleiding om uiteindelijk in de zorg aan de slag te gaan. Zo wil de gemeente Leiden integratie bevorderen en een steentje bijdragen aan het verminderen van het tekort van personeel in de zorg.