Rijnsburgweg t.h.v. Lijsterstraat – afsluiting (2024-057)

14 maart 2024, 21:40

Met deze brief informeren wij u over de afsluiting van de Rijnsburgerweg in de richting Leiden  van maandagochtend 25 maart 07.00 uur t/m vrijdagmiddag 19 april 16.00 uur.

Afsluiting Rijnsburgerweg richting Leiden

Op de kruising Rijnsburgerweg – Lijsterstraat moet een nieuwe rioolaansluiting gemaakt worden en de putkoppen op de Rijnsburgerweg worden vervangen. Daarnaast wordt het fietspad een stukje omgelegd, zodat de Rijnsburgerweg oversteken voor fietsers veiliger wordt. In de laatste week van de werkzaamheden, tussen 15 en 19 april, worden het fietspad en een deel van de rijbaan geasfalteerd. Voor al deze werkzaamheden is het nodig om de Rijnsburgerweg aan één zijde af te sluiten.

De afsluiting is aan één kant, alleen richting Leiden (Oegstgeest-Leiden). De andere richting (Leiden-Oegstgeest) blijft open voor het verkeer tijdens de werkzaamheden.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden kunt u via deze website alle verkeersinformatie terugvinden.

De rijbaan vanuit Leiden richting Oegstgeest blijft open, hier wordt geen omleiding voor ingesteld. Het verkeer Leiden in maakt gebruik van een omleidingsroute. Deze route staat op borden aangegeven.  

Fietsverkeer

Fietsers Leiden in worden de eerste drie weken over de rijbaan van de Rijnsburgerweg geleid en komen daarna terug op het fietspad. De laatste week van de werkzaamheden (van 15 t/m 19 april) zijn er voor fietsers twee omleidingen mogelijk:

  1. Via de Nachtegaallaan, Wassenaarseweg
  2. Warmonderweg, Van Oldenbarneveltstraat, Antonie Duycklaan, Houtlaan

Busverkeer Arriva (Leiden)

Lijn 20 en 21:

Bij de rotonde bij de Leidsebuurt (Willibrordrotonde) rechtsaf de Rhijngeesterstraatweg op wordt; Endegeesterstraatweg, Wassenaarseweg tot aan de Posthofrotonde.

Lijn 50:

Laan van Oud Poelgeestrotonde linksaf Hofdijck wordt;

Oegstgeesterweg, Schipholweg, Dellaertweg, Rijnsburgerweg, Bargelaan.

Bovenstaande busomleidingen zijn alleen van toepassing in de richting van Leiden CS.

Tijdens de afsluiting van de Rijnsburgerweg is deze informatie ook te vinden op  www.arriva.nl/omleidingen

Inzet verkeersregelaars

Om het werk veilig te laten verlopen en de doorgang van het verkeer en hulpdiensten goed te kunnen regelen, worden op diverse plekken rond de afsluiting verkeersregelaars ingezet. Wilt u hun aanwijzingen opvolgen?

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief neem dan contact op met Tamara Weber, omgevingsmanager van de gemeente Leiden. Dit kan via vogelwijk@leiden.nl of via telefoonnummer 14-071.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Duurzame wijkvernieuwing Vogelwijk Leiden