Rijnsburg - Verkeerstellingen Posthofrotonde en studie (2024-029)

5 februari 2024, 15:59

In deze brief vertellen we u over de verkeerstellingen die binnenkort op de Posthofrotonde worden gehouden. Deze tellingen zijn nodig voor een studie die de gemeente Leiden samen met de provincie Zuid-Holland en gemeenten Katwijk en Oegstgeest gaat doen. Over deze studie kunt u verderop in deze brief meer lezen.

Verkeerstellingen Posthofrotonde

We willen graag een actueel inzicht krijgen in het aantal fietsers, vracht- en personenauto’s en bussen op de Posthofrotonde, uit welke richting het verkeer komt en welke richting het op gaat. Daarom hebben we een verkeersonderzoeksbureau de opdracht gegeven om camera’s op te hangen op verschillende punten bij de Posthofrotonde. Dit gebeurt van dinsdag 6 februari tot en met donderdag 8 februari. De opnames tellen alleen het aantal auto’s, fietsers en bussen dat de Posthofrotonde op- en afrijdt.

De camera’s slaan geen kentekens of snelheid op van voertuigen. De gemaakte camerabeelden worden vernietigd als het onderzoek afgerond is.

Huidige situatie

De verkeerstellingen zijn onderdeel van een studie naar de leefbaarheid rondom de route Rijnsburg – Leiden Centraal. Het is een belangrijke en drukke route voor fietsers, bussen en auto’s. Doordat er steeds meer mensen in de Leidse Regio wonen en werken is het de verwachting dat deze route nog drukker wordt.

Ambities

Op de route Rijnsburg – Leiden Centraal hebben de gemeenten Katwijk, Oegstgeest en Leiden de wens voor een directe, veilige en comfortabele doorfietsroute. Ook is de wens om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren.

De Provincie Zuid-Holland wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren, en daarmee duurzame mobiliteit stimuleren. Dit wil de provincie Zuid-Holland doen door de bestaande busverbinding (lijn 20 en 21) op te waarderen naar een hoogwaardige R-netbusverbinding.

Onderzoeken

De komende tijd onderzoeken de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Katwijk de mogelijkheden om:

  • de verkeersdrukte op deze route te verminderen
  • de verkeersveiligheid te verbeteren
  • de overlast door het verkeer te verminderen
  • een R-netbusverbinding en doorfietsroute mogelijk te maken

Dit onderzoek noemen we de leefbaarheidsstudie Rijnsburg – Leiden Centraal. Met dit onderzoek ontstaat er inzicht of de voordelen van mogelijke maatregelen op de route Rijnsburg – Leiden Centraal opwegen tegen de nadelen die mogelijk (op andere locaties) in de regio ontstaan. Het is belangrijk dat in alle mogelijke maatregelen de bereikbaarheid wordt gewaarborgd.

Tegelijkertijd onderzoekt de provincie Zuid-Holland de mogelijkheden om de bestaande buslijn 20 en 21 tussen Leiden Centraal en Noordwijk, op te waarderen tot een R-netbusverbinding. Met een R-netbus kunt u regelmatig, snel en comfortabel tussen Noordwijk en Leiden reizen. Eerder is dit gedaan met buslijnen 30 en 31. De komende maanden wordt onderzocht wat daarvoor nodig en wat de meeste geschikte route is.

Besluit

De uitkomsten van beide studies moeten leiden tot een gezamenlijk standpunt van de gemeenten en de provincie over de toekomstige functie van de route Rijnsburg – Leiden Centraal en de mogelijkheden voor een R-netbusverbinding.

Meedenken

Bij de studies willen we ook graag de omgeving en de gebruiker van deze route uitnodigen om met ons mee te denken. Naar verwachting zal een eerste informatiebijeenkomst begin maart plaatsvinden. Binnen twee weken ontvangt u daarover in een aparte brief meer informatie.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief? Neem dan contact met mij op. Mijn telefoonnummer is 06 – 51 54 37 34 of e-mailadres l.hazeleger@leiden.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Len Hazeleger
Omgevingsmanager
Gemeente Leiden