Pieter de la Courtstraat/Resedastraat - vergroenen buurt (2024-064)

11 maart 2024, 15:32

De gemeente Leiden wil dat alle Leidenaren dichtbij huis kunnen spelen en bewegen in een groene omgeving. Op dit moment kan dit in de Tuinstadwijk niet zo goed. Hier wil de gemeente graag verandering in brengen. Samen met de buurt gaat de gemeente van de Leidse

Tuinstadwijk een zogeheten Gezonde Buurt maken. Een buurt waar kinderen creatief kunnen spelen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen.

Vergroenen hoek

Op de hoek Pieter de la Courtstraat – Resedastraat ligt behoorlijk wat verharding, deze hoek kan zeker wat extra groen gebruiken. Het toevoegen van groen is niet alleen belangrijk voor de bewoners, maar ook nodig om de stad voor te bereiden op het klimaat van de toekomst. Er zullen meer hevige regenbuien vallen en langere periodes van hitte en droogte zijn. Het groen houdt het water vast in de ondergrond, het gaat hittestress tegen en het geeft de biodiversiteit een steuntje in de rug.

Ontwerp

In de bijlage vindt u het ontwerp. Zoals u kunt zien, worden de vier boomspiegels omgevormd naar plantvakken, hierdoor krijgen de boomwortels meer lucht en water. De versteende hoek, bij huisnummer 58, krijgt een groenere uitstraling door het toevoegen van een plantvak.

Uitvoering

Het vergroenen van de hoek zal dit voorjaar gaan plaatsvinden. Tegen die tijd ontvangt u daarover nog een brief met informatie.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt dan contact opnemen via het mailadres l.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden via: 14071 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Projectleider Vergroening & Bewonersparticipatie