Ontwerp kruispunt Groote Vink klaar om verkeersveiligheid te verbeteren

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 15:02

Het uitvoeringsbesluit voor het kruispunt Groote Vink is door het college van burgemeester en wethouders van Leiden vastgesteld. De samenwerkingsovereenkomst tussen Leiden en Voorschoten is ook door beide colleges van burgemeester en wethouders van Leiden en Voorschoten vastgesteld. Als ook beide gemeenteraden akkoord gaan met het uitvoeringsbesluit of de benodigde middelen, wordt de verkeersveiligheid op deze fietsroute tussen Voorschoten en Leiden flink verbeterd.

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën): “Fietsers vanuit Voorschoten fietsen in de toekomst via het nieuwe fietspad naar Leiden, om vervolgens ongehinderd en zonder over te steken door te fietsen over het kruispunt Groote Vink. Het nieuwe ontwerp maakt de fietsroute verkeersveiliger, en dat met minder asfalt. Maar liefst 1.300 m2 asfalt maakt plaats voor divers groen. Dat maakt het straatbeeld rustiger en de fiets is door deze nieuwe fietsroute een nog aantrekkelijker alternatief voor bijvoorbeeld de auto.”

Verbeterpunten door participatie

De afgelopen maanden hebben omwonenden en gebruikers van de weg uit Leiden en Voorschoten meegedacht over de fietsroute en aansluiting met Voorschoten. Tijdens bijeenkomsten werd het ontwerp toegelicht en besproken en kon men wensen en voorkeuren doorgeven. Ook werden via doemee.nl varianten voorgelegd voor de route van en naar Voorschoten (Leidseweg). In het huidige ontwerp houden we rekening met een fietspad, maar de gemeenteraad neemt hierover nog een besluit. Door het participatietraject zijn de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor de fietser op een aantal punten verbeterd, ook is gekozen voor meer diversiteit aan groen. Zo hebben straks niet alleen de weggebruikers profijt van de nieuwe inrichting, maar ook de dieren in de stad.

Woningbouw Intratuinlocatie

In Voorschoten wordt flink gebouwd aan de woningen in de nieuwe wijk Het Fortuyn van Voorschoten. De eerste woningen worden in het nieuwe jaar opgeleverd. De gemeente Voorschoten sluit de bestaande Leidseweg tussen de Trompweg en de gemeentegrens met Leiden af voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De nieuwe ontsluitingsroute loopt in de toekomst door de nieuwe wijk. De gemeente Voorschoten heeft aan Leiden medewerking gevraagd voor een nieuwe aansluiting op Leids grondgebied. Donderdag 21 december hebben Leiden en Voorschoten de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.   

Wethouder Hubert Schokker (Verkeer en vervoer): “De realisatie van deze nieuwe verkeersontsluiting is van grote meerwaarde in noord-Voorschoten. Over de (gewijzigde) doorgaande route wordt al vanaf 2009 gesproken. De aanpassingen op Voorschotens grondgebied zijn bijna gereed en met de realisatie van deze verkeersontsluiting op Leids grondgebied, is de nieuwe ontsluitingsweg een feit. Gemotoriseerd verkeer zal dan via de nieuwe ontsluitingsweg Voorschoten in- en uitrijden. Deze weg voldoet aan de Duurzaam Veilige Inrichting zoals we die als gemeente aanhouden en met de overige aanpassingen vanuit Leiden, ontstaat er ook een prachtig stuk groen in de directe omgeving.”

Leiden past op veel plekken de verkeerssituatie aan om de verkeersveiligheid voor met name kwetsbare weggebruikers zoals de fietser te verbeteren, zo ook bij het kruispunt Groote Vink. Dagelijks fietsen vele scholieren, inwoners en forensen over het kruispunt Groote Vink. Op het kruispunt gebeuren veel ongevallen op de fietsoversteken. Om deze verkeerssituatie op te lossen is een herinrichting van dit kruispunt als speerpuntproject benoemd in het door de gemeenteraad van Leiden vastgestelde Beleidsprogramma Fiets 2020-2030. Ook de provincie Zuid-Holland verleent subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.