Morsweg - informatieavond op 20 maart (2024-051)

11 maart 2024, 12:51

Op woensdag 7 februari was er een informatieavond over het ontwerp van de route Schipholweg-Morssingel-Morsweg-Rijnzichtbrug-Haagweg. Deze straten worden deels opnieuw ingericht. Graag nodigen we de bewoners en ondernemers aan de Morsweg uit om op woensdag 20 maart met ons verder te praten. Mogelijk heeft u zich tijdens de informatieavond al opgegeven. Zo niet, kunt u dat nu alsnog doen.

De Morsweg is nu een drukke weg waar veel doorgaand verkeer rijdt. De stoepen zijn er smal. Langs de weg liggen ook nog parkeerplaatsen. Op de stoepen staan op verschillende plekken veel fietsen. Het is een straat met erg veel steen en weinig groen.Om er weer echt een fijne woonstraat van te maken, willen we de parkeerplekken langs de Morsweg weghalen en verplaatsen naar toekomstige parkeergarages. Daardoor kunnen we de stoepen breder maken en kunnen we meer ruimte aan de voetganger geven. In combinatie met ruimte voor groen langs de gevels, fietsparkeerplekken en laad- en losplekken.

Meedenken op 20 maart

Tijdens de meedenkavond horen we graag wat u van deze ideeën vindt. We bekijken samen met u waar het groen voor de gevels, fietsparkeerplaatsen en laad-losmogelijkheden gewenst zijn. De meedenkavond is woensdag 20 maart van 19.00 uur  21.00 uur in The Field, Stationsplein 25.

Aanmelden

Aanmelden is niet verplicht, maar om in te kunnen schatten hoeveel mensen er op deze avond komen, vragen we u om u vooraf aan te melden via leidsering@leiden.nl.

Doemee.leiden.nl

Het ontwerp voor de Morsweg staat ook op doemee.leiden.nl. Tot en met 17 maart kunt u via deze website ook een reactie op het ontwerp geven.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 – keuze 4 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Graag tot ziens op 20 maart.

Met vriendelijke groet,

Edwin Baars
Omgevingsmanager