Merenwijk - baggerwerkzaamheden (2024-052)

11 maart 2024, 13:06

De gemeente Leiden heeft Baggerbedrijf Midden Nederland de opdracht gegeven om de watergangen uit te baggeren. Hierbij verwijderen we modder of slib van de bodem. Dit doen we voor een betere doorstroming van het water en voldoende waterberging.

Wanneer bij u in de buurt

Op maandag 11 maart en dinsdag 12 maart gaan we baggeren bij de watergangen in of vlakbij de kinderboerderij Merenwijk. De kinderboerderij is tijdens de werkzaamheden gesloten.

Bereikbaarheid, parkeren

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een schuifboot. Deze boot schuift de bagger naar een oplaadpunt waar een mobiele kraan de bagger in een vrachtauto laadt. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is voldoende ruimte nodig voor het materieel en de afvoer van de bagger. Hiervoor zetten we verkeersmaatregelen in en plaatsen we bebording. Het verkeer kan langs de werkzaamheden rijden.

Mogelijke overlast

Tijdens de uitvoering doen we er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Het kan voorkomen dat de werkzaamheden geluids- en/of verkeersoverlast veroorzaken. Ook kunt u mogelijk korte tijd stankoverlast ervaren. We vragen hiervoor uw begrip.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Neemt u dan contact op met de uitvoerder, Carl van Driel via 06 – 57 00 23 34.  Of bel met de gemeente Leiden op telefoonnummer 14 071 – keuze 3 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) u kunt ook een email sturen naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Cluster Beheer