Meer ruimte in de binnenstad door maximum bewonersparkeervergunning

18 april 2024, 15:21

Vanaf 1 mei hanteert de gemeente Leiden een maximum aantal bewonersparkeervergunningen in het centrum. Hiermee kan het aantal geparkeerde auto’s op straat in de toekomst niet verder groeien, en ontstaat meer ruimte voor fijn wonen, gezond ondernemen, vergroenen en buiten ontspannen.

Deze maatregel komt voort uit de Parkeervisie en ondersteunt de maatregelen uit de Agenda Autoluwe Binnenstad. De binnenstad wordt opgedeeld in vier wachtlijstgebieden. Als het maximaal aantal bewonersparkeervergunningen in een wachtlijstgebied is bereikt, komt de volgende aanvraag op de wachtlijst. Wanneer de parkeerdruk het toelaat, wordt het maximum uit te geven bewonersparkeervergunningen jaarlijks naar beneden bijgesteld. Dat is mogelijk door het verloop in de binnenstad: nieuwe bewoners kunnen geen 2e bewonersparkeervergunning meer aanvragen. Bovendien heeft niet iedere nieuwe bewoner een auto. Daardoor zijn de komende jaren steeds minder parkeerplekken op straat nodig en ontstaat meer ruimte voor voetgangers en verkeersveiligheid, groen en fietsparkeren.

Wachtlijstgebieden

Wethouder Ashley North (Mobiliteit): “Door parkeren anders te organiseren winnen we onze historische binnenstad terug van de geparkeerde auto. De ruimte in onze stad is immers schaars, en de ruimte die we hebben, gebruiken we het liefst voor schoon vervoer, bijvoorbeeld met fietsenrekken of toegankelijke stoepen. Of we gebruiken de ruimte voor groen of een bankje om van onze grachten te genieten. Door deze en andere parkeermaatregelen in onze binnenstad winnen we de komende jaren een gebied zo groot als twee keer het Van der Werfpark.” 

De binnenstad (zone A) wordt opgedeeld in vier wachtlijstgebieden: rond het station, aan de noordkant en zuidkant van de Rijn tot de Hooigracht, en een gebied ten oosten van de Hooigracht. Momenteel kunnen in alle vier gebieden nog nieuwe parkeervergunningen worden aangevraagd. Voor vergunninghouders verandert er niets. Zij ontvangen een brief met informatie over deze parkeerverandering en welke regels voor hen gelden bij verhuizing en te laat betalen van een verlenging. Ook makelaars en verhuurders worden geïnformeerd. Overige belangstellenden kunnen meer lezen op www.leiden.nl/wachtlijstzoneA