Leiden Bio Science Park, een plek van waarde voor iedereen

6 maart 2024, 10:28

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) boekt indrukwekkende resultaten met een bovengemiddelde groei in werkgelegenheid, productie en toegevoegde waarde. Onderzoek laat zien dat deze groei van meerwaarde is op internationaal niveau maar zeker ook voor de Leidse inwoner.

Leiden is dé stad van internationale kennis en historische cultuur, met een toonaangevende universiteit, hoogwaardige onderwijsinstellingen, een vooruitstrevend Bio Science Park en een rijk aanbod aan cultuur en historie. Samen met de ideale ligging van de stad hebben we goud in handen. Alle Leidenaars profiteren hiervan. De Leidse economie staat er goed voor. Dit willen we de komende jaren verder uitbouwen door ruimte te blijven bieden aan ondernemerschap, innovatie en creativiteit. We steunen de campusontwikkeling op het LBSP, waar een mix van wonen, werken en ondernemerschap samenkomen.

Waarde LBSP wereldwijd tot inwoner

In de afgelopen 40 jaar heeft het LBSP een sterke, wereldwijde positie verworven. Het gebied is aantrekkelijk gebleken voor nieuwe (internationale) bedrijven in de sector ‘Life sciences & health’ om zich te vestigen. Inmiddels zijn er meer dan 400 organisaties gevestigd, waaronder ruim 130 bedrijven, Naturalis, het LUMC en vijf faculteiten van de Universiteit Leiden. Naast onderzoek en bedrijvigheid wonen er op dit moment ongeveer 3.000 mensen, en is er gelegenheid om te sporten, te recreëren en zijn er horecamogelijkheden.

Wethouder Fleur Spijker: “Meer en meer wordt het LBSP een plek van iedereen. Waar eerst alleen nog grote kantoren en laboratoria stonden is nu een plek ontstaan waar mensen zowel werken, wonen, sporten als elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar je, net als in andere delen van de stad, door een park kunt wandelen, uit eten kunt gaan en een nieuw thuis kunt vinden. En dat alles in een gebied waar innovaties plaatsvinden die van wereldwijd belang zijn. Ik ben trots dat uit onderzoek blijkt dat dit pas 40 jaar oude deel van Leiden ons zoveel meerwaarde biedt, zowel financieel als maatschappelijk”.

Bovengemiddelde groei

De resultaten van het onderzoek van onderzoeksbureau Decisio laten zien dat het LBSP zich de afgelopen drie jaar bovengemiddeld heeft ontwikkeld qua werkgelegenheid. Het LBSP zorgt in 2022 voor ongeveer 25.000 directe en indirecte banen. Dit is ongeveer 34% van de Leidse werkgelegenheid. De werkgelegenheid en omzet van het LBSP groeien relatief sterker dan de rest van de gemeente Leiden, de provincie Zuid-Holland en Nederland als geheel. Dit is terug te zien in de groei van het aantal vestigingen, werkgelegenheid, productiewaarde en toegevoegde waarde tussen 2019 en 2022.

Het is mooi om te zien dat het LBSP niet alleen hoogopgeleiden van werk voorziet. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 43% van de directe en indirecte banen wordt ingevuld door personen met een mbo-opleiding (niveau 1 tot 4). Verder komt uit dit onderzoek naar voren dat 29% van de banen op en dankzij het LBSP wordt ingevuld door Leidenaren. Het gaat in totaal om 7.200 banen, wat neerkomt op ongeveer 10% van de Leidse werkzame beroepsbevolking.

Hogere inkomsten

Ook de inkomsten en uitgaven zijn op een rij gezet. Leiden investeert in het LBSP met bijvoorbeeld subsidies, begeleiding bij projecten en investeert in de infrastructuur en openbare ruimte op het park. De resultaten uit het onderzoek laten zien dat wij de afgelopen jaren 2014 t/m 2022 in totaal € 34,8 miljoen hebben geïnvesteerd en dat onze totale opbrengst € 91,7 miljoen bedroeg. Dit betekent dat wij € 56,9 miljoen aan het LBSP hebben ‘verdiend’. De hogere opbrengsten komen onder andere door een hoger OZB- tarief in 2019 en areaaluitbreiding vanwege nieuwbouw.