Lange Mare - verlenging opvanglocatie (2024-010)

23 januari 2024, 14:50

Zoals u wellicht weet worden op de Lange Mare 43 ongeveer 95 Oekraïense ontheemden opgevangen. Op verzoek van de Rijksoverheid hebben we onderzocht of we deze opvanglocatie langer open kunnen houden dan de geplande periode van 1 jaar. Dat is nodig gezien de voortdurende oorlog in de Oekraïne en de beperkte beschikbaarheid van opvangplekken elders in de stad.

Omdat de geplande herontwikkeling van het gebouw wat langer op zich laat wachten heeft de gemeente, in overleg met de eigenaren, besloten deze opvanglocatie langer open te houden, tot en met 31 januari 2026. Naar verwachting zal kort na die datum herontwikkeling en verbouwing van de Lange Mare 43 starten. Daarmee stopt dan ook de opvang van Oekraïense ontheemden op deze locatie. De gemeente zal dan tijdig zorgen voor andere huisvesting voor de huidige bewoners.

Wat is situatie in de rest van de stad?

Leiden vangt op dit moment op verschillende locaties 560 Oekraïense ontheemden op. Ook worden er meer dan 100 Oekraïense ontheemden bij particulieren thuis opgevangen. Alle opvanglocaties die wij ingezet hebben, zijn slechts tijdelijk beschikbaar. Gelukkig kunnen we een aantal locaties langer inzetten voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Wij bekijken steeds de mogelijkheden in de stad om nieuwe opvanglocaties te realiseren. Daarnaast onderzoeken we met regiogemeenten de mogelijkheid om samen te werken in het realiseren van gezamenlijke opvanglocaties.

Informatieavond

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het verlengen van de opvang van Oekraïense ontheemden aan de Lange Mare. Daarom organiseert de gemeente op 29 januari een informatieavond. De informatieavond vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) aan de Lange Mare 43. Aanmelden voor de informatieavond kan via een e-mail aan opvang@leiden.nl . U kunt dit emailadres ook gebruiken als u vragen heeft over de informatieavond.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief?

Stel ze via het sturen van een e-mail naar opvang@leiden.nl. Of neem telefonisch contact op via telefoonnummer: 14 071 en vraag naar Simone Eefting.

Waar kunt u terecht voor vragen, meldingen of het aanmelden voor vrijwilligerswerk?

  • Algemene vragen over de opvang van Oekraïense ontheemden: meldpunt.oekraine@leiden.nl

  • Algemene informatie Oekraïense ontheemden: www.leiden.nl/oekraine

  • Politie, niet-spoedeisend, telefoonnummer 0900 88 44 (24/7 bereikbaar)

  • Spoed? Bel 112

  • Wilt u vrijwilligerswerk doen? Als u interesse heeft, kunt u zich het beste aanmelden via de website: https://www.leidenvrijwilligerswerk.nl/ van Incluzio. Op die manier is het voor ons mogelijk om de hulp zo goed mogelijk te coördineren.

Met vriendelijke groet,

Julius Terpstra,
Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn