Inzet kentekencamera’s autoluwe binnenstad succesvol

Dit nieuwsbericht is verlopen.
19 december 2023, 07:00

Leiden zet sinds het voorjaar kentekencamera’s in om de binnenstad autoluw en verkeersveilig te maken. Met veel succes: de evaluatie laat zien dat het autoverkeer op de Breestraat met ruim 75% is afgenomen, de Langebrug is rustiger geworden en de overlast van bestelauto’s op Campus (Y)ours is verleden tijd. De gemeente blijft daarom de camera’s ook in 2024 op deze locaties inzetten. Er is ruimte ontstaan voor fijn wonen, prettig winkelen, wandelen, veilig fietsen en goed openbaar vervoer.

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën): “Als je door de Breestraat fietst merk je dat er minder autoverkeer rijdt. En dat klopt, de evaluatie van de kentekencamera’s laat zien dat er maar liefst 3000 voertuigbewegingen per dag minder zijn! Handhaven met kentekencamera’s heeft ervoor gezorgd dat in deze historische straat ruimte is ontstaan voor de fietser, voetganger en het openbaar vervoer. Samen met omwonenden en ondernemers is gezocht naar een goede oplossing om hun woning of winkel toch bereikbaar te houden. Ik vind het fijn om te horen dat ook zij de voordelen van een rustige en schone straat merken. Leiden blijft de kentekencamera’s het komend jaar inzetten en voert nog enkele verbeteringen door. Dit alles is direct een goede voorbereiding op de inzet van kentekencamera’s voor de handhaving van de zero-emissiezone. Die gaat per 1 januari 2025 in.”

Veel minder autoverkeer

De gemeente plaatste de camera’s dit voorjaar op vier locaties: twee op de Breestraat, één op de Langebrug en één bij Campus (Y)ours. Deze locaties verschillen sterk van elkaar, waardoor de gemeente een breed beeld heeft gekregen van de effecten van de camera’s. Voor de Breestraat gold al een inrijverbod met venstertijden voor laden en lossen. Sinds de camera’s er staan, daalde het autoverkeer op de Breestraat van gemiddeld 4000 naar 1000 vervoersbewegingen per dag. De afsluiting in de Langebrug was nieuw. Bewoners en ondernemers uit de Pieterswijk konden hiervoor via een e-loket een jaarontheffing aanvragen. Er zijn ongeveer 300 ontheffingen aangevraagd. De Langebrug is nu veel rustiger, doordat doorgaand (sluip)verkeer nu niet meer door de Pieterswijk rijdt: 80% minder autobewegingen dan voorheen. Het verkeer in de Pieterswijk als geheel nam met ongeveer 33% af. Bij Campus (Y)ours gaat het om een voetgangersgebied, dat voorheen was afgesloten met verwijderbare paaltjes. De overlast van bestelauto’s in het voetgangersgebied is door de inzet van de kentekencamera gestopt.

Positieve reacties

De gemeente ontving positieve reacties over de toegenomen rust in de straten door kentekencamera’s. Ook werd positief gereageerd op de waarschuwingsbrief bij een eerste overtreding. Deze brief informeert de weggebruiker over de verkeersmaatregel, de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen en de gevolgen van een volgende overtreding. De waarschuwingsbrief blijkt effectief om het autoverkeer in de binnenstad te verminderen. De gemeente zal daarom in 2024 doorgaan met de werkwijze met de waarschuwingsbrief bij de eerste overtreding.

Verbetervoorstellen

Uit de evaluatie van handhaving met kentekencamera’s zijn nog enkele verbetervoorstellen gekomen. De venstertijden voor bevoorrading zijn op verzoek van ondernemers in de Breestraat verruimd; van maandag t/m zaterdag van 4.30 tot 11.00 uur. Ook wil de gemeente de leges voor de ontheffingen in januari aanpassen en de camera aan de noordzijde van de Breestraat verplaatsen. Deze voorstellen moeten bijdragen aan een betere naleving, een hogere klanttevredenheid en een efficiënter proces.