Gezamenlijke ambitie voor viering Leidens Ontzet

14 maart 2024, 21:21

Gemeente, horeca en 3 October Vereeniging bundelen krachten

Gemeente, horecaondernemers en de 3 October Vereeniging willen Leidens Ontzet samen meer glans geven. Voor de viering willen zij een betere balans tussen beheersbaarheid, betaalbaarheid en een levendig en bruisend feest. Een speciale Kwartiermaker Leidens Ontzet gaat met deze opdracht aan de slag.

De behoefte aan vernieuwing werd duidelijk toen horecaondernemers bij de gemeente aan de deur klopten over betaalbaarheid en levendigheid. Uitkomsten uit enquêtes van de fracties van D66 en VVD  en het college zelf bevestigden dit beeld. Tot en met 2019 werd het feest groots gevierd in het centrum met veel podia en optredens. Dit zorgde voor overmatige drukte in het centrum en onwenselijke situaties. De afgelopen jaren werd het stadsfeest als minder bruisend ervaren door minder activiteiten van de horeca. De pandemie zorgde voor veel minder activiteiten in 2020 en 2021. Ook in 2022 en 2023 waren er minder evenementen van de horeca dan voor 2019. Dat had te maken met de oplopende kosten voor de ondernemers voor onder andere beveiliging, materialen, techniek en artiesten.

Kwartiermaker

De afgelopen maanden hebben de gemeente, horecaondernemers en de 3 October Vereeniging intensief overlegd, waarbij ze ook inspiratie opdeden in vergelijkbare steden. Het resultaat is een samenwerking die wordt geleid door een kwartiermaker: Jolanda Egbers, voormalig Afdelingshoofd Evenementenmanagement in de gemeente Groningen. Met haar expertise zal zij de huidige samenwerking onder de loep nemen, sterke punten versterken en verbeteringen doorvoeren waar nodig. De focus ligt op het herstellen van de levendigheid van het evenement zonder de beheersbaarheid en betaalbaarheid uit het oog te verliezen.

Egbers begint met een inventarisatie van de belangen en rollen van de betrokken partijen om vervolgens te kijken welke manier van samenwerken het best werkt voor de Leidse situatie en de wensen van de inwoners en bezoekers. Het doel is om na de zomer een gezamenlijk ambitiedocument of convenant te presenteren, inclusief een advies voor een organisatiemodel.

Jubileumjaar 2024

Met 2024 als jubileumjaar voor de stad, belooft Leidens Ontzet dit jaar extra spectaculair te worden gevierd – maximaal uitbundig, zoals door de wethouder en in het gemeentelijk beleidsakkoord is benadrukt. Hoewel de vernieuwde samenwerking voornamelijk gericht is op de viering van 2025 en verder, kunnen belangrijke bevindingen en snelle verbeteringen ook al toegepast worden op de komende editie.