Gemeente Leiden tekent Manifest het Nieuwe Normaal

14 mei 2024, 16:21

De gemeente Leiden stimuleert en reguleert waar mogelijk de circulaire bouw in de stad. Als onderdeel van deze inspanningen om tegen 2030 een circulair bouwpercentage van 50% te bereiken, sluit de gemeente aan bij een landelijke trend: Het Nieuwe Normaal.

Dit initiatief dient als een nieuw, breed ondersteund raamwerk voor circulair bouwen, met zowel haalbare als ambitieuze doelen voor gebouwen, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Op 14 mei zette wethouder Julius Terpstra (Wonen en Bouwen), tijdens een bijeenkomst van Cirkelstad Zuid-Holland zijn handtekening onder het manifest Het Nieuwe Normaal in The Field, het circulaire paviljoen in Leiden. Cirkelstad is het platform voor koplopers in de circulaire bouwsector met elkaar willen samenwerken aan circulaire oplossingen.

Wethouder Julius Terpstra: ”We vinden het belangrijk dat er in Leiden meer woningen bij komen die zo duurzaam mogelijk gebouwd worden. Op deze manier leveren we ons aandeel om de milieu-impact en uitstoot zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast willen we graag blijven bouwen en er voor zorgen dat er materialen worden gebruikt die beschikbaar blijven. Omdat Het Nieuwe Normaal een breed gedragen raamwerk is dat circulair bouwen stimuleert en realiseerbaar maakt, ondersteunen wij dit ter harte.”

Nieuwe Normaal is standaard voor circulair bouwen

Het Nieuwe Normaal richt zich op de overgang naar een circulaire economie in de bouwsector. Dit raamwerk biedt helderheid en concrete richtlijnen voor circulair bouwen. Het houdt ook rekening met de context van andere duurzaamheidsaspecten zoals energieverbruik, watergebruik en beheersing van stikstofuitstoot.

Door het manifest te onderschrijven, verbindt de gemeente Leiden zich eraan om het Nieuwe Normaal te omarmen als dé standaard voor circulair bouwen. Hiermee streven we naar het verduurzamen van de milieu-impact, het optimaliseren van materiaalgebruik en het behouden van waarde in gebouwen. Het doel is om deze belangrijke kwesties breder onder de aandacht te brengen en zo de transitie naar een duurzamere bouwsector te versnellen.

Leidse Ladder Circulaire Bouw

Het Nieuwe Normaal is ook goed naast het onlangs vastgestelde ‘Leidse Ladder Circulaire Bouw’- beleid te leggen. De gemeente heeft al circulaire maatregelen genomen voor eigen gebiedsontwikkelingen. Met het raamwerk van Het Nieuwe Normaal is er nu ook een duidelijke standaard voor de bredere markt. De gemeente hoopt dat het Rijk deze standaarden ook opneemt in het bouwbesluit. Bovendien sluit het raamwerk van Het Nieuwe Normaal goed aan bij het convenant Toekomstbestendig Bouwen dat de gemeente vorig jaar heeft ondertekend. Meer informatie: www.hetnieuwenormaal.nl