Extra bomen in de straat (2024-071 t/m 076)

19 maart 2024, 13:08

Leiden moet ook in de toekomst een fijne stad zijn om in te wonen. Het is daarom belangrijk om voldoende groen en bomen te hebben, zeker in de binnenstad. Want bomen houden water vast in de ondergrond, ze zorgen voor zuurstof en geven schaduw. Zo helpen ze om Leiden bestand te maken tegen het klimaat van de toekomst, waarin het steeds vaker hard gaat regenen en er lange periodes van hitte en droogte zullen zijn. 

Nieuwe bomen in uw straat

De gemeente wil vanuit het gemeentelijke Bomenfond op verschillende plekken in de binnenstad extra  bomen planten. Ook in uw straat komen één of meer nieuwe bomen te staan. In oktober 2023 stuurden wij u het schetsontwerp. Hierop hebben wij verschillende reacties ontvangen die wij zo veel mogelijk in het definitieve plan hebben verwerkt.

De aannemer plant de bomen tussen maandag 25 maart en vrijdag 19 april. Eerst zal de groeiplaats onder de verhardingen gemaakt worden. Tijdens de werkzaamheden kan er sprake zijn van enige verkeershinder. Mogelijk wordt tijdens werktijden de straat afgesloten voor bestemmingsverkeer dat dan gevraagd wordt een andere route te kiezen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Projectleider cultuurtechniek en klimaatadaptatie