Bosrode - asfalteren (2024-094)

16 april 2024, 11:11

We zijn ons ervan bewust dat u deze brief te laat van ons ontvangt. Onze excuses hiervoor.
Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op de Bosrode. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Dit gaan we doen

De bovenste laag asfalt van de Bosrode is versleten en aan vervanging toe. Voordat we het nieuwe asfalt aanbrengen, gaan we het oude asfalt verwijderen.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op donderdag 18 april. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met woensdag 1 mei.

De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd:

  • Donderdag 18 april vanaf 07.00 uur, verwijderen bovenste laag van de asfaltverharding. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot uiterlijk 17.00 uur. De weg wordt van kruispunt tot kruispunt enkele uren afgesloten met behulp van verkeersregelaars.
  • Op maandag 29 april starten we vanaf 12.00 uur met het aanbrengen van de asfaltverharding. We beginnen aan de zuidzijde van de Bosrode en werken in noordelijke richting. De verwachting is dat op deze dag het asfalt tot aan huisnummer 24 wordt aangebracht. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 17.00 uur.
  • Woensdag 1 mei vanaf 07.00 uur wordt in het overige deel van de Bosrode nieuw asfalt aangebracht. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 17.00 uur.
  • Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De Bosrode is tijdens de werkzaamheden gefaseerd afgesloten voor al het verkeer. De omleiding wordt met borden aangegeven. Tussen het frezen en het asfalteren is de weg open maar hou rekening met oneffenheden in het wegdek.

Parkeren

Omdat het werkgedeelte wordt afgesloten vragen we u om uw auto op een andere plek te parkeren. Hiervoor worden parkeerverboden geplaatst. Tussen het verwijderen van de asfaltverharding en het aanbrengen van het nieuwe asfalt kunt u gewoon parkeren.

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. 

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 – keuze 4 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

Wilco van der Burg

Projectcoördinator Cluster Beheer