Beppy Nooijstraat - ontwerp en start werkzaamheden (2024-140)

11 juni 2024, 15:22

We passen twee kruispunten in de Stevenshof aan. Hiermee verbeteren we de ingewikkelde voorrangssituatie en verkeersveiligheid. De maatregelen zijn onderdeel van het project Fietsmaatregelen in de Stevenshof. Deze verbetering van het fietsnetwerk moeten de verkeersveiligheid en het gebruikersgemak vergroten. In oktober 2024 wil de gemeente starten met werkzaamheden in de buurt.

Ontwerp

De afgelopen periode is er een ontwerp gemaakt waarmee de verkeerssituatie van de twee kruispunten wordt verbeterd.

Aanpassingen kruispunt Sis Heijsterpad – Stevenshofdreef

Het huidige kruispunt Sis Heijsterpad – Stevenshofdreef is een Y-splitsing met fietspaden uit drie richtingen. Om de verkeerssituatie en de voorrangssituatie overzichtelijker en eenvoudiger te maken, wordt de Y-splitsing in de toekomst een T-splitsing. De fietspaden worden dan recht op elkaar aangesloten. In de nieuwe situatie is het dan overzichtelijker en duidelijker wie voorrang heeft. Ook komt er minder verharding en wordt de overgebleven ruimte beplant met laagblijvend groen, voor beter zicht.

Aanpassingen kruispunt Sis Heijsterpad, Maria Montessoripad, Ietje Kooistrapad, Groenrand, Magda de Haasstraat

Dit kruispunt bestaat nu uit zes fietspaden die op één grote kruising uitkomen. Dit zorgt voor een onduidelijke voorrangssituatie. Daarnaast wordt het zicht voor fietsers belemmerd door een elektriciteitskast. Het kruispunt wordt daarom opnieuw ingericht met vier aansluitingen, waarbij twee fietspaden eerder worden aangesloten op het doorgaande fietspad. Door deze aanpassingen komt het fietspad verder van de elektriciteitskast te liggen waardoor het onderlinge zicht van fietsers op elkaar sterk verbetert. Ook hier komt er minder verharding en beplanten we de overgebleven ruimte met laagblijvend groen voor beter zicht.

Meer informatie

Heeft u na het zien van dit ontwerp vragen, of wilt u graag meer uitleg over het ontwerp?

U kunt op vrijdag 14 en 21 juni tussen 11-12.00 uur telefonisch contact opnemen met projectleider Sander Ariaans door te bellen naar 14 071 (keuze nummer 3).

Gebruik het contactformulier om uw vraag digitaal te stellen. Geef in uw bericht aan wie de projectleider (Sander Ariaans) is. U kunt uw bericht tot en met maandag 24 juni insturen.