Arsenaalstraat - Herbestrating (2023-332)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
4 januari 2024, 17:16

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Arsenaalstraat. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

De rijbaan, parkeervakken en trottoir zijn aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Deze werkzaamheden doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met het aanhouden van de bestaande hoogte van het straatwerk. We voeren geen werkzaamheden uit op uw terrein.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 22 januari 2024. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 8 maart 2024. Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u de Arsenaalstraat niet bereiken via het Noordeinde – Rembrandtstraat. Via de Witte Singel-Reuvensbrug-Cleveringaplaats-Doelensteeg is de Arsenaalstraat wel bereikbaar. De palen op de Cleveringaplaats en Sebastiaansdoelen gaan we tijdelijk verwijderen.

Parkeren

Omdat de parkeervakken ook opnieuw bestraat worden, gaan we parkeerverboden plaatsen.

Aanbieden huisvuil

Het aanbieden van het huisvuil verandert niet door de werkzaamheden. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 – keuze 3 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

Wilco van der Burg
Projectcoördinator Cluster Beheer