Amsterdams Jofferspad - bewonersbijeenkomst over vergroenen plein

13 juni 2024, 14:26

Om versteende plekken in de stad groener in te richten, heeft de gemeente een Groene Kansen Kaart gemaakt. Vergroenen is nodig vanwege de klimaatverandering en de te verwachten problemen met het opvangen van regenwater. Daarnaast is het toevoegen van groen een natuurlijke bestrijding tegen hitte (hittestress) en geeft het de biodiversiteit een steuntje in de rug.

Ook het plein bij het Amsterdamse Jofferspad – Rie Cramerlaan staat op de Groene Kansen Kaart om vergroend te worden.

Uitgangspunten vergroenen

  • Toevoegen van meer groen voor meer biodiversiteit.
  • Extra bomen om hittestress tegen te gaan.
  • Groenvakken aanbrengen voor o.a. opvang van regenwater.
  • Nieuw groen zoveel mogelijk inheems.
  • Verminderen verharde oppervlakte.
  • Hergebruik van bestratingsmaterialen.

Door het plein te vergroenen ontstaat er een natuurlijke route richting het Stevenspark.

Bewonersbijeenkomst

Op woensdag 26 juni van 16.00 tot 17.30 uur is er een bewonersbijeenkomst over het vergroenen van het plein. Geïnteresseerde omwonenden kunnen zich melden op het plein aan het einde van het Amsterdamse Jofferspad.