Adviezen Burgerberaad Energietransitie naar gemeenteraad

4 april 2024, 12:07

Het college van burgemeester en wethouders gaat de adviezen van het Burgerberaad Energietransitie met een reactie daarop, voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Het was het allereerste burgerberaad van Leiden en een nieuwe vorm van participatie waar meer dan honderd Leidenaren een grote bijdrage aan hebben geleverd.

Wethouder Energie Yvonne van Delft: “Ik wil alle deelnemers van het burgerberaad bedanken voor hun adviezen, grote inzet en betrokkenheid. Naast alle adviezen geeft het burgerberaad ook een belangrijke boodschap mee, namelijk om snel werk te maken van maatregelen om klimaatverandering te verminderen en de energietransitie verder op gang te brengen. Dat gebeurt al, maar de adviezen van het burgerberaad scherpen aan en zijn een waardevolle aanvulling op het gemeentelijke beleid. We kijken ernaar uit om er snel mee aan de slag te gaan!”

Reacties op de adviezen

Het college heeft de adviezen bekeken op het vlak van realiteit, haalbaarheid en de uitvoerbaarheid en adviseert de raad over de opvolging van de adviezen. Het college stelt voor aan de gemeenteraad dat zij twaalf adviezen van het burgerberaad opneemt in de uitvoeringsagenda energietransitie. Dat is het document waarin alle acties op het gebied van energietransitie worden beschreven. Deze twaalf adviezen dragen bij aan het versnellen van de energietransitie, passen bij het beleid en liggen binnen de bevoegdheid van de gemeente. Daarnaast stelt het college de raad voor om zes adviezen nader uit te werken of te onderzoeken. Voor deze adviezen is het op dit moment niet mogelijk om direct een afweging te maken, maar moet er eerst inhoudelijk en financieel een uitwerking worden gemaakt. Ook stelt het college voor aan de raad om aan zes adviezen geen verdere opvolging te geven. Dit omdat de adviezen onvoldoende bijdragen aan het versnellen van de energietransitie of niet de binnen de bevoegdheid van de gemeente liggen.

Planning besluitvorming

De bespreking van de adviezen in de gemeenteraad is naar verwachting op 13 juni. Voordat de adviezen naar de gemeenteraad gaan, kunnen inwoners in april inspreken in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. De inhoudelijke behandeling in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling is op 6 juni. Inwoners kunnen aanwezig zijn als toehoorder bij beide vergaderingen van de raadscommissie en bij de bespreking in gemeenteraad.  De vergaderingen zijn ook live te volgen via Gemeente Leiden (parlaeus.nl)

Burgerberaad Energietransitie

Het Burgerberaad Energietransitie ging van start op zaterdag 16 september. Vijf zaterdagen kwamen rond de 100 bevlogen Leidenaren bijeen op het stadhuis om te brainstormen, te leren en te discussiëren over de vraag “Hoe kunnen we als gemeente en bewoners sneller stappen zetten richting minder en schonere energie?”. De deelnemers werden geselecteerd op basis van loting en vormden een representatieve weergave van de bevolking van Leiden.

Op zaterdag 9 december presenteerde het Burgerberaad Energietransitie haar 29 adviezen aan wethouder Yvonne van Delft (Energie) en plaatsvervangend voorzitter van de Raad, Antje Jordan. 24 daarvan zijn met een meerderheid aangenomen. Het was voor het eerst dat in Leiden een Burgerberaad georganiseerd werd. Het betrekken van inwoners bij de energietransitie is belangrijk voor het slagen van deze overgang naar duurzame energie en energiebesparing.

Meer informatie

Alle adviezen en een verslag van het proces zijn hier te lezen: https://openpdc.leiden.nl/wp-content/uploads/2024/04/duurzame-leefomgeving-adviezen-burgerberaad.pdf

Ook is na elke bijeenkomst een online magazine gemaakt. Kijk terug op het Burgerberaad Energietransitie: burgerberaadleiden-energietransitie (on-the-spot.nl)

Het raadsvoorstel is hier te lezen via Parlaeus.