2e Binnenvestgracht - Project Ruimte op Straat (2023-334)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 12:22

Leiden heeft een prachtige binnenstad, maar het wordt steeds drukker en daardoor is er te weinig ruimte op straat. We willen de binnenstad leefbaar, veilig en aantrekkelijk houden. Daarom maken we in de binnenstad meer ruimte voor mensen door minder ruimte aan (geparkeerde) auto’s te geven.

Op de 2e Binnenvestgracht willen we meer ruimte geven aan voetgangers door de vijf parkeerplaatsen weg te halen en er plekken voor fietsen en groen te maken. Zo kunnen we de stoepen weer toegankelijk maken. We hebben hiervoor twee ontwerpen uitgewerkt. Welke kiest u?

Maak uw keuze

Op Doemee.leiden.nl (Ruimte op Straat: fietsparkeren 2e Binnenvestgracht) kunt u de twee ontwerpen bekijken. Hier kunt u ook aangeven welk ontwerp uw voorkeur heeft. Dat kan van vrijdag 22 december 2023 tot en met zondag 14 januari 2024.

Vervolg

Na 14 januari 2024 werken we het ontwerp waar de meeste mensen op hebben gestemd verder uit. Binnenkort doen we ook onderzoek om te kijken waar kabels en leidingen in de grond liggen. Dan weten we precies waar de fietsenrekken en bomen kunnen staan (en waar niet). Zodra het ontwerp en de voorbereidende werkzaamheden klaar zijn, informeren wij u daar met een brief verder over. We willen het werk in de zomer van 2024 uitvoeren.

Informatie en vragen

Meer informatie over het project Ruimte op Straat en de 2e Binnenvestgracht staat op www.leiden.nl/ruimte-op-straat.

Heeft u vragen? Bel 14 071 – keuze 4 of mail naar ons projectteam via autoluw@leiden.nl.

Bedankt voor het meedenken!

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars
Projectmanager