Verhuurvergunning goed verhuurderschap

Wilt u woonruimte gaan verhuren? Dan hebt u in een deel van Leiden een verhuurvergunning goed verhuurderschap nodig. Met deze vergunning wil de gemeente huurders beschermen die het nodig hebben.

Wie heeft de vergunning nodig?

 • particuliere en commerciële verhuurders
 • de (rechts)persoon die optreedt als verhuurder

De vergunning is persoonsgebonden. U kunt de vergunning niet aan een ander doorgeven.

Waar hebt u een vergunning nodig?

In de volgende wijken hebt u een verhuurvergunning goed verhuurderschap nodig:

 • Binnenstad Noord: De Camp, Marewijk, Pancras-West, Pancras-Oost, d’Oude Morsch, Noordvest, Havenwijk-Noord, Havenwijk-Zuid, Molenbuurt, De Waard.
 • Binnenstad Zuid: Pieterswijk, Levendaal-West en Levendaal-Oost
 • Stationsdistrict
 • Leiden Noord: Groenoord, Noorderkwartier, De Kooi.
 • Bos & Gasthuiswijk: Haagweg-Noord
 • Merenwijk: Slaaghwijk en Merenwijk-Centrum
 • Morsdistrict: Transvaal

Regels goed verhuurderschap

De landelijke regels zijn bedoeld om het verhuren van woningen prettig en eerlijk te laten verlopen. De 7 Regels van Goed Verhuurderschap zijn:

 1. U discrimineert niet.
 2. U bedreigt uw huurder niet.
 3. U rekent maximaal 2 maanden kale huur als borg.
 4. De huurder ontvangt altijd een een schriftelijk huurcontract van u.
 5. U informeert uw huurders over rechten, borg, contactinformatie, meldpunt ongewenst verhuurgedrag, en servicekosten.
 6. U rekent alleen wettelijk vastgestelde servicekosten.
 7. U laat de huurder geen bemiddelingskosten betalen.

Aanvullende verhuurvoorwaarden in Leiden:

 • De huur is niet hoger dan de maximale kale huurprijs. Deze kunt u berekenen met het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel.
 • U hebt een onderhoudsplan voor uw woning(en).

Wat hebt u nodig voor de aanvraag?

U geeft per woning het adres, de huurprijzen en totale gebruiksoppervlakte aan ons door.

Bij de aanvraag stuurt u ook van elke woning de volgende documenten mee: 

 • De huurovereenkomst(en) 
 • Een onderhoudsplan (van een VvE) met daarin:
  • De onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden voor de komende 5 jaar. 
  • Een schatting van de kosten van de werkzaamheden.
  • De doorberekening van die kosten aan de huurder voor de komende 5 jaar.
 • Plattegrond(en) met daarop:
  • De indeling per verdieping en de kamers
  • Afmetingen en oppervlakte van elke ruimte 
  • Aangeven welke ruimtes verwarmd zijn 
  • Voorzieningen in en om de woning, met minimaal: 
  • Keuken, toiletten en badkamer(s) 
  • Buitenruimte 
 • Een overzicht van bestuurlijke boetes, lasten onder dwangsom en besluiten tot inbeheername van de afgelopen 8 jaar. Is dit niet bij u voorgekomen, dan hoeft u geen overzicht mee te sturen.

Doet u de aanvraag met of voor iemand anders? Stuur dan ook een ondertekend machtigingsformulier mee.

Aanvragen

U kunt als bedrijf of als inwoner online een verhuurvergunning aanvragen. Als inwoner hebt u daarvoor uw DigiD nodig. Bedrijven gebruiken hiervoor eHerkenning.

Verhuurt u meerdere woningen? Dan hoeft u maar 1 vergunning aan te vragen.

Kosten

De aanvraag van een verhuurvergunning kost € 938,50. Deze kosten betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.

Hoelang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken. De gemeente kan dit met 6 weken verlengen.

Veel gestelde vragen

De verhuurder

De ‘verhuurder’ vraagt de verhuurvergunning aan. Dat is meestal de eigenaar. Ook als de eigenaar/verhuurder opdracht geeft aan een ander om het in zijn naam te verhuren. Denk hierbij aan een verhuurmakelaar of beheerder.

Sluit de verhuurmakelaar of beheerder de huurovereenkomst uit eigen naam en voor eigen rekening af? Dan vraagt die de verhuurvergunning aan. In principe is dat de (rechts-)persoon die de verhuurhandelingen uitvoert.

De gemachtigde 

Een verhuurmakelaar of beheerder die niet op eigen naam en voor eigen rekening verhuurt, kan wel namens de verhuurder een verhuurvergunning aanvragen. Maar dan moet de verhuurmakelaar of beheerder wel door de verhuurder gemachtigd worden om de verhuurvergunning aan te vragen. Ook dan komt de verhuurvergunning op naam van de verhuurder en niet op naam van de (gemachtigde) verhuurmakelaar of beheerder.

Wordt 1 gemachtigde beheerder of verhuurmakelaar door meerdere verhuurders gemachtigd om een verhuurvergunning aan te vragen? Dan heeft de verhuurmakelaar of beheerder van iedere verhuurder een machtiging nodig. En de gemachtigde verhuurmakelaar of beheerder moet voor iedere verhuurder een aparte aanvraag doen.

Bij meerdere eigenaren

 • Bent u met meerderen eigenaar van een woning die u verhuurt? Dan vraagt 1 van u, namens u allen, de vergunning aan. De aanvragende eigenaar heeft daarvoor van ieder van de overige eigenaren een machtiging nodig. De verhuurvergunning komt op naam van alle eigenaren. Hebt u afspraken gemaakt over de toewijzing van een woning in de toekomst? Bijvoorbeeld naar wie de woning gaat na een scheiding? Dan adviseren we dat deze eigenaar de vergunning aanvraagt.
 • Hebt u uw woningen ondergebracht in een bedrijfsmatige constructie, zoals een bv of een VOF? Dan vraagt de BV of de VOF de vergunning aan.

U voegt in dit geval maar 1 bijlage toe. Deze bijlage is een overzicht van alle woonruimtes die u verhuurt. In dit overzicht staan alle adressen, huurprijzen en de kadastrale aanduiding per woning. Voor de andere documenten neemt de gemeente contact met u op. 

U voegt in dit geval maar 1 bijlage toe. Deze bijlage is een overzicht van alle woonruimtes die u verhuurt. In dit overzicht staan alle adressen, huurprijzen en de kadastrale aanduiding per woning. Voor de andere documenten neemt de gemeente contact met u op.  

De gemeente gebruikt de plattegrond om te bepalen of u de juiste huurprijs vraagt, of u de juiste vergunningen hebt en of u zelfstandige of onzelfstandige woonruimte verhuurt.

Dan kan de gemeente u vragen om extra gegevens aan te leveren als voorwaarde voor het verlenen van de verhuurvergunning. U ontvangt hierover bericht. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarde en blijvend een te hoge huurprijs vraagt, kan de gemeente handhavend optreden.

Nee. U kunt in een aanvulling de verplichte informatie aan de huurder geven. Deze aanvulling is dan een bijlage bij de geldende huurovereenkomst.

De gemeente weigert uw vergunning in de volgende gevallen:

 • Een of meerdere noodzakelijke andere vergunningen ontbreken en zijn niet aangevraagd;
 • U hebt in de 8 jaar voor de aanvraag de algemene regels van goed verhuurderschap overtreden. Hiervoor hebt u een boete of last onder bestuursdwang opgelegd gekregen. Een last onder bestuursdwang betekent dat de gemeente u een opdracht en waarschuwing heeft gegeven. Voert u de opdracht niet uit, dan doet de gemeente dit zelf. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. 

Dan riskeert u een waarschuwing of een boete. De boete kan oplopen tot € 80.000.

Houdt u zich vaker niet aan de regels? Dan kan de gemeente besluiten het beheer van de woning over te nemen. Ook maakt de gemeente de namen van verhuurders die zich niet aan de regels houden openbaar. Op die manier informeren we huurders en woningzoekenden.

In veel gevallen gaat het verhuren van woonruimte volgens de regels en naar tevredenheid. Toch wil de gemeente huurders beschermen die het nodig hebben. Door een vergunningplicht in te stellen is het mogelijk te handhaven. Dat betekent dat de gemeente boetes op kan leggen aan verhuurders die zich niet houden aan de regels van goed verhuurderschap. Ongewenst verhuurdergedrag kan gemeld worden bij de gemeente.