Verhuurvergunning goed verhuurderschap

Bent u verhuurder? En verhuurt u woonruimte in Leiden? In een deel van Leiden moet u vanaf 1 januari 2024 een verhuurvergunning goed verhuurderschap hebben om woonruimte te mogen verhuren.

Verhuurt u nog geen woonruimte maar gaat u dat wel doen? Dan hebt u daarvoor vanaf 1 januari 2024 een verhuurvergunning goed verhuurderschap nodig.

Verhuurt u al woningen? Dan moet u uw verhuurvergunning uiterlijk voor 1 juli 2024 aanvragen.

Wanneer hebt u een verhuurvergunning goed verhuurderschap nodig?

Verhuurt u woningen in (een deel van) de volgende wijken? Dan hebt u een verhuurvergunning goed verhuurderschap nodig.

 • Binnenstad Noord: hele wijk
 • Binnenstad Zuid: Pieterswijk, Levendaal-West en Levendaal-Oost
 • Stationsdistrict: hele wijk
 • Leiden Noord: hele wijk
 • Bos & Gasthuiswijk: Haagweg-Noord
 • Merenwijk: Slaaghwijk en Merenwijk-Centrum
 • Morsdistrict: Transvaal

Waarom deze vergunningplicht?

In veel gevallen gaat het verhuren van woonruimte volgens de regels en naar tevredenheid. Maar de gemeente wil huurders die het nodig hebben, beschermen. Dit kan door een vergunningplicht in te stellen. De gemeente kan namelijk handhaven op de voorwaarden voor de verhuurvergunning. Dat betekent dat de gemeente boetes op kan leggen aan verhuurders die zich niet houden aan de voorwaarden van goed verhuurderschap. Deze voorwaarden zijn bedoeld om het verhuren van woningen prettig en eerlijk te laten verlopen. 

Voorwaarden

 • U volgt de 7 Regels van Goed Verhuurderschap:
 1. U mag niet discrimineren.
 2. U mag uw huurders niet bedreigen.
 3. U rekent maximaal 2 maanden kale huur als borg.
 4. Een schriftelijk huurcontract is verplicht.
 5. U informeert uw huurders over rechten, borg, contactinformatie, meldpunt ongewenst verhuurgedrag, en servicekosten.
 6. U mag alleen wettelijk vastgestelde servicekosten rekenen.
 7. U laat de huurder geen bemiddelingskosten betalen.

Verdere voorwaarden:

 • De huur die u rekent, is niet hoger dan de maximale kale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.
 • U hebt een onderhoudsplan voor uw pand(en).

De volledige voorwaarden staan in de Verhuurverordening Leiden 2024.

Twijfelt u? Neem eerst contact op! 

Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet? Neem dan eerst contact op team Omgevingsvergunningen voordat u een vergunning aanvraagt. Bel 14071 of stel uw vragen via hun contactformulier:

Wie heeft de vergunning nodig?

 • particuliere en commerciële verhuurders
 • de (rechts)persoon die optreedt als verhuurder

De vergunning is persoonsgebonden. U kunt de vergunning niet aan een ander doorgeven. Verhuurt u meerdere woningen? U hoeft dan maar 1 vergunning aan te vragen.

Aanvraag voorbereiden

Om het aanvraagformulier eenvoudig te doorlopen, vragen we u alvast enkele zaken op te zoeken voor u het formulier in gaat vullen.

We geven onderaan deze pagina in de uitklapvensters extra uitleg voor het invullen van het formulier en de vragen die u tegen kunt komen. Lees dit eerst goed door voordat u de aanvraag doet. 

Aanvragen

Wanneer zal de gemeente mijn vergunning weigeren?

De gemeente weigert uw vergunning in de volgende gevallen:

 • Eén of meerdere noodzakelijke andere vergunningen ontbreken en zijn niet aangevraagd;
 • U hebt in de acht jaar voorafgaand aan de aanvraag een bestuurlijke boete of last onder bestuursdwang opgelegd gekregen vanwege:

a. Overtreding van de algemene regels van goed verhuurderschap;

b. Handelen in strijd met een verbod op verhuren zonder verhuurvergunning of vergunningsvoorwaarden;

c. Verhuur aan een persoon zonder huisvestingsvergunning;

d. Handelen in strijd met regels voor onttrekken, samenvoegen, omzetten of verbouwen van woonruimte of de vergunningsvoorwaarden hiervoor;

e. Handelen in strijd met voorschriften uit het Bouwbesluit; of

f. Handelen in strijd met de zorgplicht uit de Woningwet.

 • Er is sprake van inbeheername van de woon- of verblijfsruimte, omdat de gemeente vond dat u geen goed verhuurder was.

Kosten

Het aanvragen van de verhuurvergunning kost € 938,50.

Hoelang duurt het?

U hoort het besluit van de gemeente binnen 8 weken.

In principe is dat de (rechtspersoon) die de verhuurhandelingen uitvoert.

Bij één particuliere eigenaar

 • Bent u in uw eentje eigenaar en verhuurder van de woning? Dan vraag u zelf de vergunning aan. Ook als u gebruikmaakt van een bemiddelaar die u helpt met het zoeken van een huurder en eventueel klein onderhoud voor u doet.
 • Laat u uw woning verhuren en laat u ook de huur incasseren door een derde partij? Dan vraagt deze partij de vergunning aan. Maakt u later geen gebruik meer van de diensten van deze partij en gaat u de verhuring zelf uitvoeren? Dan moet u alsnog zelf een vergunning aanvragen.

Meerdere eigenaren

 • Bent u met meerderen eigenaar van een woning die u verhuurt? Dan vraagt één van u de vergunning aan. Dit is de eigenaar die verantwoordelijk is voor de verhuur van de woning. Mogelijk regelt u alle zaken samen; u mag dan zelf beslissen wie de aanvraag doet. Hebt u afspraken gemaakt over de toewijzing van een woning in de toekomst? Bijvoorbeeld naar wie de woning gaat na een scheiding? Dan adviseren we dat deze eigenaar de vergunning aanvraagt. Zo kan deze eigenaar de vergunning blijvend gebruiken, ondanks de gewijzigde eigenaren-samenstelling.
 • Hebt u uw woningen ondergebracht in een bedrijfsmatige constructie, zoals een bv of een VOF? Dan vraagt de BV of de VOF de vergunning aan.

Is uw huurwoning in beheer?

Hebt u uw woningen volledig in beheer gegeven en ondertekent deze partij zelf het huurcontract, int de huur en beheert het onderhoud van uw woning? Dan vraagt deze partij de vergunning aan. Wij adviseren u om contact op te nemen met deze partij om te controleren of deze de vergunning heeft aangevraagd.

U moet de volgende gegevens invullen in het aanvraagformulier:

 • Uw KvK-nummer (als u dat hebt).
 • Het adres/de adressen van de woonruimte(s) die u verhuurt (zelfstandige en onzelfstandige woonruimte) met daarbij de kadastrale aanduidingen en huurprijzen.
 • Overzicht van binnen de afgelopen acht jaar opgelegde bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom, en besluiten tot inbeheername (als dit van toepassing is).

Per woonruimte stuurt u de volgende documenten op:

 • Een plattegrond (zie verderop waaraan een plattegrond moet voldoen)
 • De huurovereenkomst
 • Een onderhoudsplan (zie verderop waaraan een onderhoudsplan moet voldoen)

Het digitale aanvraagformulier heeft maar ruimte voor een beperkt aantal woningen. Ook als u veel woonruimtes verhuurt, gebruikt u toch het formulier. Hieronder staat hoe u dat moet doen.

Verhuurt u meer dan 5 panden of meer dan 30 woningen? En/of zijn de documenten die u moet meesturen in totaal groter dan 25 MB?

Dan doorloopt u wel het formulier, maar u voegt maar 1 bijlage toe  In deze bijlage staat een overzicht van alle woonruimtes die u verhuurt. In dit overzicht staan in elk geval de adressen, huurprijzen en de kadastrale aanduiding per woning. Dat kan in een document dat u kunt toevoegen als bijlage in het formulier. Voor de overige bijlagen neemt de gemeente contact met u op.  

De plattegrond moet aantonen om wat voor soort woonruimte het gaat. Ook moet u duidelijk aangeven wat de afmetingen zijn van de ruimten in de woning, zodat de gemeente de oppervlakte van de ruimte kan opmaken. Geef op de plattegrond ook aan of de ruimte verwarmd is.  Wij vragen u daarom om een bouwkundige plattegrond. Deze heeft u meestal ontvangen bij de aankoop van de woning of deze is gemaakt voor een verbouwing. Mocht u deze niet hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

De gemeente gebruikt de plattegrond om te bepalen of u de juiste huurprijs vraagt, of u de juiste vergunningen hebt en of u zelfstandige of onzelfstandige woonruimte verhuurt.

In het onderhoudsplan moeten op grond van de Wet goed verhuurderschap ten minste de volgende zaken staan:

 • de onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan en de vernieuwingen van de woning over een periode van vijf jaar;
 • een schatting van de aan deze werkzaamheden en vernieuwingen verbonden kosten en een toerekening van die kosten aan de onderscheiden jaren;
 • een schatting van de benodigde jaarlijkse reservering voor andere dan de gewone jaarlijks kosten na de periode waarop het onderhoudsplan betrekking heeft. Denk hierbij aan (hoge) toekomstige kosten om uw woning te onderhouden, waarvoor u nu al geld moet reserveren of opbouwen door sparen.

U kunt deze gegevens zelf opstellen in een overzicht.

Zijn uw verhuurde woonruimten onderdeel van een VvE? Dan kun u het onderhoudsplan van deze VvE meesturen.

De gevraagde huurprijs wordt getoetst aan de hand van het woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte. Dit woningwaarderingsstelsel berekent de maximale huurprijs die gevraagd mag worden voor de woning. 

Valt de maximale huurprijs van de woonruimte in de gereguleerde sector? Dan mag de gevraagde huurprijs niet hoger liggen dan de wettelijke maximale huurprijs die voor de woning geldt. U kunt uw maximale huurprijs berekenen op huurcommissie.nl.

Wat als de gemeente van oordeel is dat de gevraagde huurprijs hoger ligt dan de wettelijke maximale huurprijs van de woning? Dan kan de gemeente u vragen om extra gegevens aan te leveren als voorwaarde voor het verlenen van de verhuurvergunning. U ontvangt hierover bericht. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarde en blijvend een te hoge huurprijs vraagt, kan de gemeente handhavend optreden

Nee. U kunt in een aanvulling de verplichte informatie aan de huurder geven. Deze aanvulling is dan een bijlage bij de geldende huurovereenkomst.

Dan riskeert u een waarschuwing. Of een boete die in het uiterste geval kan oplopen tot € 80.000.

Houdt u zich vaker niet aan de regels? Dan kan de gemeente besluiten het beheer van de woning over te nemen. Ook maakt de gemeente de namen van verhuurders die zich niet aan de regels houden openbaar. Op die manier informeren we huurders en woningzoekenden.