Verhuurvergunning opkoopbescherming

Koopt u een woning en wilt u deze gaan verhuren? Is de WOZ-waarde van de woning gelijk aan of lager dan de bovengrens die geldt voor de Nationale Hypotheek Garantie? Dan mag u niet verhuren. Er zijn een paar uitzonderingen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen.

In Leiden geldt opkoopbescherming

In heel Leiden geldt een opkoopbescherming voor woningen. Hebt u een woning gekocht en geleverd gekregen na 1 januari 2024? Dan mag u deze woning niet verhuren. Dit geldt voor woningen met een WOZ-waarde van de woning gelijk aan of lager dan de bovengrens die geldt voor de Nationale Hypotheek Garantie.

Door een opkoopbescherming in te voeren, maakt de gemeente het onaantrekkelijk voor beleggers om een starterswoning op te kopen om deze te verhuren. Hiermee wil de gemeente Leidse starters op de woningmarkt en mensen met middeninkomens meer kans geven op een betaalbare koopwoning.

Wanneer geldt de opkoopbescherming niet?

In deze gevallen mag u de woning verhuren en hoeft u geen verhuurvergunning opkoopbescherming aan te vragen:

  • Als u de woning kreeg geleverd vóór 1 januari 2024. Het moment van levering is het moment dat u de sleutels van de woning ontvangt bij de notaris. Dit moment heet ook wel overdracht of transport. Het tekenen van een voorlopig koopcontract of andere overeenkomsten voorafgaand aan de levering veranderen deze voorwaarde niet. Ook niet als dit bijvoorbeeld nog in 2023 is gebeurd.
  • Als de woning een WOZ-waarde heeft die hoger ligt dan de bovengrens die geldt voor de Nationale Hypotheek Garantie. U kunt uw online  WOZ waarde opvragen bij het WOZ-waardeloket. Hierbij geldt de meest recent vastgestelde WOZ waarde.
  • Als u een woning koopt die al langer dan 6 maanden wordt verhuurd. U neemt dan de woning in verhuurde staat over.  

Uitzonderingen op de opkoopbescherming

Onder bepaalde voorwaarden mag u een woning die onder de opkoopbescherming valt, toch verhuren. U moet dan een verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen.  

Voorwaarden

  • U gaat de woning verhuren aan eerstegraads of tweedegraads familieleden. Eerstegraads familie: de directe bloedverwanten van een persoon, zoals ouders, kinderen en partners. Tweedegraads familie: hieronder vallen de grootouders, kleinkinderen, broers, zussen, neven, nichten, ooms en tantes van een persoon.
  • Woont u een langere periode (tijdelijk) niet in uw woning? Bijvoorbeeld als u langere tijd op reis gaat? Dan kunt u de woning eenmalig tijdelijk verhuren (maximaal 12 maanden). U moet dan wel eerst ten minste 12 maanden zelf in de woning hebben gewoond.  

Aanvragen verhuurvergunning opkoopbescherming

Momenteel werkt de gemeente aan een digitaal aanvraagformulier. Binnenkort kunt u dat formulier hier vinden en uw aanvraag online doen. Wilt u eerder een aanvraag doen? Neem dan contact op met het team Omgevingsvergunningen:

Wie vraagt de vergunning aan?

De eigenaar van de woning vraagt de vergunning aan. Bent u met twee of meer eigenaren? Dan doet één van u de aanvraag. U vraagt één vergunning aan voor een woning. 

Of u neemt contact op met de gemeente via 14071.

Wat moet u meesturen?

Voor de aanvraag moet u de volgende gegevens opsturen:

Altijd doorgeven:

  • Uw naam en het adres en de kadastrale aanduiding van de woonruimte die u wilt verhuren. Bent u met twee of meer eigenaren? Dan doet een van u de aanvraag.

Bij verhuur aan eerste- of tweedegraads familie stuurt u ook nog mee:

  • De naam en geboortedatum van de huurder  Hierin geeft u aan wat uw verwantschap is met deze huurder (kind, broer zus e.d.)

Bij verhuur van uw woonruimte tijdens uw afwezigheid stuurt u ook nog mee:

  • De huurovereenkomst die u af gaat sluiten als de aanvraag bedoeld is voor het in gebruik geven van de woonruimte aan een woningzoekende. U verhuurt de woning  voor een periode van maximaal 12 maanden. Toeristische verhuur (zoals shortstay en vakantieverhuur) voor 12 maanden is niet toegestaan. Zie hiervoor de pagina voor Toeristische verhuur.

Kosten

Het aanvragen van de verhuurvergunning opkoopbescherming kost € 938,50. U betaalt deze kosten ook als de gemeente uw aanvraag afwijst. Let dus goed op of u voldoet aan de voorwaarden voor een vergunning.

Heb ik nog een verhuurvergunning nodig?

Mogelijk hebt u nog een vergunning nodig om te mogen verhuren in Leiden. In bepaalde wijken hebt u ook nog een verhuurvergunning goed verhuurderschap nodig. U hebt dan dus twee verschillende soorten verhuurvergunning nodig. Zie hiervoor de pagina Verhuurvergunning goed verhuurderschap.

Hoelang duurt het?

U hoort het besluit van de gemeente binnen 8 weken.

Vier jaar na levering van de woning vervalt de opkoopbescherming voor de woning. U mag de woning dan ook verhuren aan niet-familieleden. Ook kunt u dan de woning in verhuurde staat verkopen zonder dat de nieuwe eigenaar een vergunning nodig heeft. 

U mag de woning verkopen in verhuurde staat. De nieuwe eigenaar heeft dan geen nieuwe opkoopbescherming verhuurvergunning nodig, maar let op: dit geldt alleen als u de woning al langer dan 6 maanden verhuurt.