Verhuurvergunning

Bent u verhuurder? En verhuurt u woonruimte in Leiden? In een deel van Leiden moet u vanaf 1 januari 2024 een verhuurvergunning hebben om woonruimte te mogen verhuren.

Verhuurt u nog geen woonruimte maar gaat u dat wel doen? Dan hebt u daarvoor vanaf 1 januari 2024 een verhuurvergunning nodig.

Verhuurt u al woningen? Dan moet u uw verhuurvergunning uiterlijk voor 1 juli 2024 aanvragen.

Wanneer hebt u een verhuurvergunning nodig?

Verhuurt u woningen in (een deel van) de volgende wijken? Dan hebt u een verhuurvergunning nodig.

 • Binnenstad Noord: hele wijk
 • Binnenstad Zuid: Pieterswijk, Levendaal-West en Levendaal-Oost
 • Stationsdistrict: hele wijk
 • Leiden Noord: hele wijk
 • Bos & Gasthuiswijk: Haagweg-Noord
 • Merenwijk: Slaaghwijk en Merenwijk-Centrum
 • Morsdistrict: Transvaal

Waarom deze vergunningplicht?

In veel gevallen gaat het verhuren van woonruimte volgens de regels en naar tevredenheid. Maar de gemeente wil huurders die het nodig hebben, beschermen. Dit kan door een vergunningplicht in te stellen. De gemeente kan namelijk handhaven op de voorwaarden voor de verhuurvergunning. Dat betekent dat de gemeente boetes op kan leggen aan verhuurders die zich niet houden aan de voorwaarden van goed verhuurderschap. Deze voorwaarden zijn bedoeld om het verhuren van woningen prettig en eerlijk te laten verlopen. 

Voorwaarden

 • U volgt de 7 Regels van Goed Verhuurderschap:
 1. U mag niet discrimineren.
 2. U mag uw huurders niet bedreigen.
 3. U rekent maximaal 2 maanden kale huur als borg.
 4. Een schriftelijk huurcontract is verplicht.
 5. U informeert uw huurders over rechten, borg, contactinformatie, meldpunt ongewenst verhuurgedrag, en servicekosten.
 6. U mag alleen wettelijk vastgestelde servicekosten rekenen.
 7. U laat de huurder geen bemiddelingskosten betalen.

Verdere voorwaarden:

 • De huur die u rekent, is niet hoger dan de maximale kale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.
 • U hebt een onderhoudsplan voor uw pand(en).

De volledige voorwaarden staan in de Verhuurverordening Leiden 2024.

Wie heeft de vergunning nodig?

 • particuliere en commerciële verhuurders
 • de (rechts)persoon die optreedt als verhuurder

De vergunning is persoonsgebonden. U kunt de vergunning niet aan een ander doorgeven. Verhuurt u meerdere woningen? U hoeft dan maar 1 vergunning aan te vragen.

Aanvraag voorbereiden

Om het aanvraagformulier eenvoudig te doorlopen, vragen we u alvast enkele zaken op te zoeken voor u het formulier in gaat vullen.

We geven hieronder extra uitleg voor het invullen van het formulier en de vragen die u tegen kunt komen. 

Wanneer zal de gemeente mijn vergunning weigeren?

De gemeente weigert uw vergunning in de volgende gevallen:

 • Eén of meerdere noodzakelijke andere vergunningen ontbreken en zijn niet aangevraagd;
 • U heeft in de acht jaar voorafgaand aan de aanvraag een bestuurlijke boete of last onder bestuursdwang opgelegd gekregen vanwege:

a. Overtreding van de algemene regels van goed verhuurderschap;

b. Handelen in strijd met een verbod op verhuren zonder verhuurvergunning of vergunningsvoorwaarden;

c. Verhuur aan een persoon zonder huisvestingsvergunning;

d. Handelen in strijd met regels voor onttrekken, samenvoegen, omzetten of verbouwen van woonruimte of de vergunningsvoorwaarden hiervoor;

e. Handelen in strijd met voorschriften uit het Bouwbesluit; of

f. Handelen in strijd met de zorgplicht uit de Woningwet.

 • Er is sprake van inbeheername van de woon- of verblijfsruimte, omdat de gemeente vond dat u geen goed verhuurder was.

Kosten

Het aanvragen van de verhuurvergunning kost € 938,50.

Hoelang duurt het?

U hoort het besluit van de gemeente binnen 8 weken.

Hebt u al een verhuurvergunning?Geef wijzigingen van de verhuursituatie door!

Hebt u al verhuurvergunning en verandert uw huursituatie? Dan moet u de wijzigingen aan de gemeente doorgeven. 

U gaat een extra woning verhuren

U stelt de gemeente op de hoogte van de gewijzigde situatie en levert gegevens aan. U levert dezelfde set met gegevens van deze woning aan zoals ook staat beschreven in de eerdere aanvraagprocedure

U stopt met verhuren van een woonruimte

U meldt dit bij de gemeente.

Vertrekt de vertrekt en u verhuurt de woonruimte opnieuw? Dan hoeft u de gemeente daarover niet te informeren.