Groenbeheer

De gemeente legt het openbaar groen in de stad aan en onderhoudt het. Denk aan bomen, struiken en bloemen in plantsoenen, groenstroken, bloembakken, bermen en parken.

Het hele jaar wordt er gewerkt aan het groen in de stad. De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:

 • bestrijden van onkruiden
 • snoeien van bomen en struiken
 • inspecteren van bomen
 • maaien van gazons

Seizoensgebonden werkzaamheden

 • ecologisch maaien van bermen (1, 2 of 3 keer per jaar). Bloeiende planten trekken insecten, vogels en andere dieren aan en zorgt voor een grote variatie en rijkdom in soorten, ook wel biodiversiteit genoemd.
 • groot onderhoud aan bossen en parken: bestaande bomen en struiken onderhouden en ruimte geven aan (nieuwe) andere beplanting.
 • bij langere periodes van droogte wordt er water gegeven aan planten, jonge bomen en het gras op de Lammermarkt. De andere grassen in de stad krijgen geen extra water en kunnen daardoor tijdelijk geel worden.

Onderhoud bomen

Bomen en struiken hoeven niet elk jaar gesnoeid te worden. Daarom is voor het snoeien van bomen een meerjarenplanning gemaakt.

 • Overlast van bomen? We snoeien en kappen alleen als er een onveilige situatie ontstaat. Overlast door schaduw, vallende bladeren of bloesems zijn voor de gemeente geen reden om te snoeien of te kappen.
 • Er wordt het hele jaar gesnoeid. Waarbij gelet wordt dat er geen broedende vogels of andere dieren worden verstoord. Andere onderhoudswerkzaamheden bestaan uit controles en inspecties. Er wordt onder meer gekeken naar de gezondheid van de boom.
 • Er worden nieuwe bomen aangeplant tussen oktober en maart
 • Wilt u een boom op eigen grond kappen? Ga dan naar de pagina bomen kappen.

Melding, klacht, suggestie

Hebt u een melding, klacht of suggestie over het groen in de stad? Of is er een onveilige situatie, zoals een boom die dreigt om te vallen? Meld het via de website, of bel in geval van een noodgeval met 14 071. Dat kan 24 uur per dag. 

Groene initiatieven in uw buurt

Naast het gemeentelijke groen kunt u uw eigen buurt – alleen of samen met de buurtbewoners – nog verder vergroenen. Ook kunt u samen met uw buren een groter idee voor eigen inrichting en zelfbeheer van een stuk openbaar groen in uw buurt indienen. De gemeente helpt u hier graag bij!

Neem contact op met uw wijkbeheerder via de pagina ‘Samen aan de slag‘.