Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen, een monument wijzigen, een boom kappen of een inrit maken? Kijk dan of u een omgevingsvergunning nodig hebt of dat een melding voldoende is.

De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, monumentenvergunning en kapvergunning.

Voorwaarden

Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt dan een overzicht van de voorwaarden waar u aan moet voldoen.