Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen, een monument veranderen, een boom kappen of een inrit maken? Doe de vergunningcheck. 

De vergunningcheck geeft aan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Na het doorlopen van de vergunningcheck kunt u direct de vergunning(en) aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD (voor inwoners) of E-herkenning (voor bedrijven). 

Monument

Gaat u iets veranderen aan een monument? Kies dan bij de vergunningcheck een extra werkzaamheid met het zoekwoord: monument. Zo hebt u in één keer zicht op welke vergunningen nodig zijn. Meer informatie over het veranderen van monumenten leest u op de pagina Omgevingsvergunning voor een monument. Meer informatie over monumenten leest u op www.erfgoedleiden.nl.  

Graven in de bodem

Gaat u in de bodem graven? Kies dan bij de vergunningcheck een extra werkzaamheid met het zoekwoord: graven. Zo hebt u in één keer zicht op welke vergunningen nodig zijn.

Conceptverzoek (bij grote plannen)

Twijfelt u of uw bouwplan haalbaar is? Hebt u nieuwbouwplannen, grote renovatieplannen of grote verbouwingsplannen? Of wilt u een monument veranderen? Vraag dan eerst een conceptverzoek aan. Het conceptverzoek gaat over alle onderdelen van uw plan. En de regelgeving die met uw plan te maken heeft. Welstand is hier een onderdeel van. De gemeente bespreekt daarna de mogelijkheden en de keuzes met u. Het kan gaan om (redelijk) uitgewerkte plannen en tekeningen, maar ook om nog niet geheel uitgewerkte plannen (schetsplannen) in de ideeënfase. 

Om een conceptverzoek aan te vragen gaat u naar het Omgevingsloket en klikt u op ‘aanvragen’. U vult de vragen in, voor zover u de antwoorden al weet. U kunt ook vragen leeglaten. Bij stap 7 kiest u voor ‘conceptverzoek’. U kunt in die stap ook het verzoek toelichten. 

Let op! Er worden kosten (leges) in rekening gebracht voor het conceptverzoek. Deze worden verrekend bij de definitieve beoordeling van de aanvraag. 

Aanvragen

Doe de vergunningcheck om te kijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Hebt u een vergunning nodig? Dan kunt u deze direct aanvragen in het Omgevingsloket

U moet mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen voor:  

 • (ver)bouwen
 • wijzigen van een monument of karakteristiek pand
 • wijzigen gebruik 
 • brandveilig gebruik 
 • slopen in beschermd stadsgezicht 
 • inrit aanleggen 
 • bomen of houtwal kappen/rooien/grof snoeien 
 • aanbrengen van reclame 
 • graven in de bodem 
 • inrit aanleggen

Contact

Hebt u vragen of wilt u informatie doorgeven over uw aanvraag? Neem contact op met het team Omgevingsvergunningen: 

Kunt u of wilt u dit niet online regelen? Neem contact op met de gemeente.  

Kosten

De kosten worden vastgesteld op basis van de legesverordening

Hoelang duurt het?

Er zijn 2 procedures. De gemeente geeft vooraf aan welke voor u geldt. 

 • Reguliere procedure: 8 weken (standaard) of 12 weken (wanneer specialistisch advies nodig is). Deze periode kan de gemeente verlengen met 6 weken.  
 • Uitgebreide procedure: 26 weken. Deze periode kan de gemeente verlengen met 6 weken. 

In het besluit staat wanneer uw vergunning in werking treedt en of er bezwaar en/of beroep kan worden aangetekend tegen het besluit. 

Omgevingsloket online (OLO) stopt per 1 juli

Het indienen van aanvullingen via OLO is na 1 juli 2024 niet meer mogelijk. Lees hier hoe u voor lopende aanvragen in OLO aanvullingen kunt indienen.

Meer informatie

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Ook zijn regels opgenomen over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken.

In het Omgevingsplan van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Ook staat daarin of de grond nog andere bestemmingen heeft. Wilt u weten welke regels gelden voor een specifiek adres? Ga dan naar het Omgevingsloket en kies: Regels op de kaart. Na het invoeren van het adres ziet u welke regels uit het Omgevingsplan van toepassing zijn.

Wanneer dit volgende de wet moet, toetst de gemeente uw bouwplan aan de Welstandsnota. In deze nota staan welstandseisen. Dit zijn eisen die de gemeente stelt aan het uiterlijk van bouwwerken. Er zijn strenge eisen voor gebouwen binnen het beschermd stadsgezicht en bij monumenten en karakteristieke panden. Kijk voor meer informatie op de pagina Beoordeling op welstandseisen en monumentale waarde bij (ver)bouwen.