Beoordeling op uiterlijk en schoonheid bij (ver)bouwen

Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Is dit het geval? Dan beoordeelt de gemeente of uw bouwwerk na uitvoering van de plannen qua uiterlijk en schoonheid nog in de omgeving past. Deze beoordeling wordt de Welstandsbeoordeling genoemd.

Redelijke eisen van welstand

Doe eerst een vergunningscheck in het Omgevingsloket om te kijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

  • Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Dan toetst de gemeente uw bouwplan automatisch aan de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota.
  • Voldoet uw plan niet aan de sneltoetscriteria van de Welstandsnota? Dan legt de gemeente uw plan voor aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML).

Zij geven een onafhankelijk advies om te bepalen of voorgestelde wijzigingen aan een monument door mogen gaan. Ook bepalen zij of het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Vergunningsvrij bouwen

Een welstandsbeoordeling is niet altijd nodig. Vergunningsvrije bouwwerken beoordeelt de gemeente niet vooraf. U kunt via de vergunningscheck kijken of u vergunningsvrij mag bouwen.

Ook voor vergunningsvrije bouwwerken geldt dat zij niet te veel mogen afwijken van de redelijke eisen van welstand.