Beoordeling op welstandseisen en monumentale waarde bij (ver)bouwen

Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf controleren of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Is dit het geval? Dan beoordeelt de gemeente onder andere of uw plan voldoet aan de regels in de Welstandsnota.  

Beoordeling op regels uit de Welstandsnota

Doe eerst een vergunningcheck in het Omgevingsloket om te kijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt. 

 • Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Dan bekijkt de gemeente of uw bouwplan past in de sneltoetscriteria die in de Welstandsnota staan. Wanneer uw plan voldoet aan deze sneltoetscriteria, kan de gemeente uw bouwaanvraag snel afhandelen. De gemeente vraagt dan geen advies aan de Welstands- en monumentencommissie (WML).
 • Voldoet uw bouwplan niet aan de sneltoetscriteria van de Welstandsnota? Dan vraagt de gemeente de onafhankelijke Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML) om advies te geven.

Meer informatie over de vergunningcheck en de aanvraag bij bouwen, vindt u op de pagina Omgevingsvergunning aanvragen

Beoordeling door Welstands- en Monumentencommissie Leiden

Legt de gemeente uw bouwplan voor aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML)? Dan geeft deze commissie een advies. Daarin staat of uw plan voldoet en of de commissie akkoord gaat met uw plan. Is dat niet zo? Dan legt de commissie uit wat u kunt veranderen om een akkoord te krijgen.

De Welstands- en Monumentencommissie (WML) bekijkt of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Dit zijn eisen die de gemeente stelt aan het uiterlijk van bouwwerken. Er zijn strenge(re) eisen voor gebouwen binnen het beschermd stadsgezicht en bij historische gebouwen. Deze staan in de Welstandsnota. Is uw pand een monument? Dan gelden er aanvullende eisen. De WML geeft ook advies over wijzigingen aan een monument: mogen deze doorgaan of niet? 

Welstandsnota

Meer informatie over en de inhoud van de Welstandsnota kunt u vinden op de pagina Welstandsnota.

De agenda van de Welstands- en Monumentencommissie (WML) van 10 juli 2024: 

 • Zoeterwoudsesingel 50; renovatie platdak en vernieuwing dakkapel
 • Noordeinde 1; herstellen van stucwerk, schilderwerk, houten goten en ornamenten
 • Turfmarkt 11; het optoppen van het pand met een 2-laagse opbouw ter realisatie van een 3e appartement
 • Rijnsburgerweg 41; gevelrenovatie
 • Rijndijk 281; onderhouden kozijnen
 • 1e binnenvestgracht en Kort Galgewater; verduurzamen en restylen woningen
 • Stationsweg 31; opsplitsen commerciële ruimte
 • Robert Boyleweg 7; plaatsen gevel reclame
 • Oude Vest 185-187; dakopbouwen
 • Vlietweg 3; vervangen garage
 • Geregracht 25, 27 en 29; verbouw aardappelpakhuis en woning naar twee stadswoningen

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem contact op met de Welstands- en Monumentencommissie Leiden via 071 51 65 735 of mail naar wml@leiden.nl

Wilt u een jaarverslag zien of weten welke adviezen de Welstands- en Monumentencommissie Leiden heeft gegeven voor aanvragen omgevingsvergunning? Dan kunt u deze opvragen via wml@leiden.nl.

Bel met de gemeente via telefoonnummer 14 071. Voor vragen aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden kunt u een e-mail sturen naar wml@leiden.nl.