Beoordeling op uiterlijk en schoonheid bij (ver)bouwen

Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Is dit het geval? Dan beoordeelt de gemeente of uw bouwwerk na uitvoering van de plannen qua uiterlijk en schoonheid nog in de omgeving past. Deze beoordeling wordt de Welstandsbeoordeling genoemd.

Redelijke eisen van welstand

Doe eerst een vergunningscheck in het Omgevingsloket om te kijken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan toetst de gemeente uw bouwplan automatisch aan de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota (pdf, 8,54 mb).
 • Voldoet uw plan niet aan de sneltoetscriteria van de Welstandsnota? Dan legt de gemeente uw plan voor aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML).

Zij geven een onafhankelijk advies om te bepalen of voorgestelde wijzigingen aan een monument door mogen gaan. Ook bepalen zij of het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Vergunningsvrij bouwen

Een welstandsbeoordeling is niet altijd nodig. Vergunningsvrije bouwwerken beoordeelt de gemeente niet vooraf. U kunt via de vergunningscheck kijken of u vergunningsvrij mag bouwen.

Ook voor vergunningsvrije bouwwerken geldt dat zij niet te veel mogen afwijken van de redelijke eisen van welstand.

Vooroverleg

Heeft u nieuwbouw-, grote renovatie- of omvangrijke verbouwingsplannen? Vraag dan eerst een vooroverleg aan. U doet dit ook bij (grote) wijzigingen in of aan een monument. Dit vooroverleg is bedoeld om te kijken hoe de Welstandscommissie over uw plan denkt. Samen met de Welstandscommissie bespreekt u de mogelijkheden en opties. Het kan gaan om (redelijk) uitgewerkte plannen en tekeningen, maar ook om nog niet geheel uitgewerkte plannen (schetsplannen) in de ideeënfase.

Aanvragen

Vraag een vooroverleg aan via het Omgevingsloket. U dient bij uw aanvraag documenten in waaruit duidelijk blijkt wat u wilt bouwen of wijzigen. Welke documenten dit zijn? Dat ziet u als u een vooroverleg aanvraagt via het Omgevingsloket.

Beoordeling

De commissie geeft een pré-advies op uw aanvraag. Zo voorkomt u hoge kosten voor een geheel uitgewerkt ontwerp van een bouwwerk dat de welstandscommissie niet gaat goedkeuren. In sommige gevallen beoordelen stedenbouwkundigen van de gemeente het plan voordat de commissie er naar gaat kijken.

Aanvragen omgevingsvergunning

U kunt de omgevingsvergunning online aanvragen:

Omgevingsvergunning aanvragenomgevingsloket.nl

Beoordeling

Legt de gemeente uw bouwplannen voor aan de welstandcommissie? Dan geeft deze een advies. Daarin staat of uw plan voldoet en of de commissie akkoord gaat met uw plan. Is dat niet zo? Dan legt de commissie uit wat u kunt veranderen voor een goedkeuring.

Welstandsnota

De criteria van de Welstandsnota (pdf, 8,54 mb) gaan over:

 • karakter van bestaande bebouwing
 • openbare ruimte
 • landschap
 • stedenbouwkundige context
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
 • samenhang bouwwerk

Wilt u weten welke welstandscriteria voor uw bouwplannen gelden? Dan kunt u deze gemakkelijk opzoeken door het invullen van uw adres of postcode op de website leiden.welstandinbeeld.nl.

Sneltoets

In de Welstandsnota staan ook de sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Bijvoorbeeld dakkapellen, aan- en uitbouwen en kozijnwijzigingen. Wanneer u voldoet aan deze sneltoetscriteria kan de gemeente uw bouwaanvraag snel afhandelen. De gemeente legt de aanvraag dan niet voor aan de Welstands- en monumentencommissie (WML).

Agenda Welstandscommissie

Agenda voor de vergadering van de Welstands- en Monumentencommissie (WML) van 25 april.

 • Kloksteeg 7, transformatie woonruimte/horeca naar 3 appartementen;
 • Plantage 5A, diverse verbouwings - en restauratiewerkzaamheden;
 • Kloksteeg 9, interne verbouwing;
 • Kort Rapenburg – prinsessenkade - Borstelbrug , tijdelijke hulpconstructie onder borstelbrug;
 • Lammermarkt 29, restauratie en uitbreiding museum de lakenhal;
 • Melchior Treublaan 43, maken uitbouw achterzijde;
 • Oude Singel 54, plegen van onderhoud;
 • Haagplein 1 t/m 94, vervangen west gevelkozijnen;
 • Vondellaan 45, wijziging reclame;
 • Rijnsburgerweg 46, plaatsen zonnepanelen;
 • Ina Boudier-Bakkerstraat 5, plaatsen van reclame;
 • Kloksteeg 10, verbouw woning naar drie hotelkamers;
 • Vliet 7, plaatsen isolatieglas;
 • Levendaal 149, aanbrengen van geluidwerende voorzieningen in en aan de voorgevel en het dak;
 • Zoeterwoudsesingel 34A en 34B, plaatsen daklichten;
 • Spieghelstraat 11, plaatsen dakopbouw;
 • Heivlinder 20, plaatsing dakkapel voor -en achterzijde;
 • Rijnsburgerweg 73, maken uitbouw achterzijde en zijkant;
 • Morsweg 21, verbouw woning t.b.v. kamerverhuur;
 • Spoorlaan 24, plaatsen veranda achter.

Jaarverslagen en adviezen Welstandscommissie

 Wilt u weten welke adviezen de Welstands- en Monumentencommissie Leiden heeft gegeven voor aanvragen omgevingsvergunning? Dan kunt u deze opvragen via wml@leiden.nl.

Heeft u vragen?

Bel met de gemeente via telefoonnummer 14 071. Voor vragen aan de Welstandscommissie kunt u een e-mail sturen naar wml@leiden.nl.

Wetten en regels

Lokale regelgeving