Participatie en Omgevingswet

De gemeente werkt aan een nieuwe handreiking voor de participatie. Hierin staat hoe de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners met elkaar samenwerken in en voor Leiden.

Als een inwoner, ondernemer of instelling een plan wil uitvoeren, is het belangrijk om de omwonenden goed en op tijd erbij te betrekken. Dat doet de initiatiefnemer door het plan te bespreken en samen te werken met de mensen en groepen die geraakt worden door het plan. Die noemen we ook wel belanghebbenden. De deelname van belanghebbenden aan een plan noemen we participatie. Wilt u weten wat dat is? Bekijk dan het filmpje met uitleg over participatie.

Steun zoeken en afstemmen

Door participatie leert u, als plannenmaker, in een vroeg stadium alle belangen, meningen en kennis van de belanghebbenden kennen. Zij kunnen het plan beter maken door zorgen, bezwaren en goede ideeën met elkaar te bespreken. Zo is er meer kans op steun van de omgeving en minder kans op weerstand tegen het plan. Bovendien is de kans ook groter dat het resultaat van het plan beter aansluit bij de omgeving. 

Vraagt u een vergunning aan?

Dan moet u zorgen voor participatie. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de beleidsregels participatie.

Doemee.leiden.nl

U kunt uw mening geven over de plannen van de gemeente via het online participatieplatform doemee.leiden.nl. Hebt u nog vragen of wilt u meer weten, mail dan naar: leiden2040@leiden.nl