Omega

Op de plek van Leen Bakker en het parkeerterrein ernaast komt één wooncomplex dat bestaat uit twee bouwdelen. GREEN Real Estate ontwikkelt het deel dat nu nog parkeerterrein is. Kappa ontwikkelt het gedeelte waar nu onder andere Leen Bakker zit. Er komt nog een verdere uitwerking van dit nieuwbouwplan.

De Lammenschansdriehoek met daarin de Omega- en Kempeneerslocatie
Luchtfoto van de Omega- en Kappalocatie

Samen één bouwblok

Project Omega is 1 bouwblok met 2 ontwikkelaars: GREEN en Kappa. Omdat het plan van Kappa nog niet zo ver is uitgewerkt als het bestemmingsplan van GREEN wordt bij het bestemmingsplan van GREEN het plan van Kappa meegenomen als ‘nog uit te werken plan’. Om de bouwperiode zo kort mogelijk te houden, krijgt Kappa de kans een inhaalslag te maken door het plan mee te nemen als uit te werken bestemming bij het bestemmingsplan van GREEN. Hiermee wordt de gemeenteraad gevraagd bij de behandeling van het plan ook voor de Kappalocatie akkoord te gaan met een woonbestemming onder voorbehoud. Dat voorbehoud betekent dat nog wel alle gebruikelijke bestemmingsplanonderzoeken worden uitgevoerd én daaruit moet blijken dat er verder geen belemmeringen voor woningbouw zijn. Als dat het geval is, kan het college besluiten hier daadwerkelijk woningen toe te staan.

GREEN

Op de plek tussen de KwitFit en Leen Bakker, nu nog een parkeerterrein, komt een wooncomplex met 114 appartementen waarvan ca. 60 vrije sector koop- en 54 huurappartementen. De koopappartementen zijn ca. tussen de 60 m² tot 100 m² groot en de huurappartementen tussen de ca. 45 m² tot 80 m². Onder het gebouw komt een  parkeergarage, een inpandige  fietsenberging en 635 m2 aan commerciële ruimten langs de Lammenschansweg. GREEN Real Estate B.V. is de ontwikkelaar van het gebouw.
Voor meer informatie voor het project, planning en communicatie zie www.omega-leiden.nl

Kappa

Kappa heeft besloten hun locatie, waar nu nog Leen Bakker en de Used Tire Center zitten, te gaan ontwikkelen binnen de mogelijkheden die de Ontwikkelstrategie daarvoor geeft. GREEN Real Estate B.V. was al een stuk verder met de uitwerking van Omega, zodat Kappa nu een inhaalslag moet maken. Daarom hebben ze dezelfde architect ingeschakeld: Kolpa Architecten (kolpa-architekten.nl). Kolpa is ook de architect van de Alphatoren en Kanaalpark 141. De twee bouwdelen gaan hiermee qua architectuur één geheel vormen en krijgen ook één in- en/uitrit voor de parkeergarage.

Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot 31 december 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan Lammenschansweg – Omega-locatie is inmiddels onherroepelijk. Omdat Kappa het vervolg van het uitwerkingsplan nu zo snel mogelijk uitvoert, zou relatief kort na het deel van GREEN ook de bouw van het Kappagedeelte kunnen beginnen.

Meer informatie/contact

Meer weten over het project? Meld u aan voor het Stadsnieuws Leiden. In deze nieuwsbrief houden wij u wekelijks op de hoogte van het laatste nieuws.

Of neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

U kunt ook contact opnemen met het projectteam via lammenschansdriehoek@leiden.nl