Herinrichting Lammenschansweg

De Lammenschansweg, een van de drukste doorgaande wegen in Leiden, is aan verbetering toe. We willen ervoor zorgen dat het gemotoriseerde verkeer in de toekomst kan blijven doorstromen en fietsers en voetgangers zich veilig kunnen blijven verplaatsen. Daarom gaan we de Lammenschansweg op veel punten verbeteren.

Er gebeurt veel in de buurt van de Lammenschansweg. Woningbouw in onder andere de Lammenschansdriehoek en de nieuwbouw van de Ananas betekent meer verkeer op de Lammenschansweg. Om dit deel van de stad voor nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden, moet de Lammenschansweg worden aangepast. De kruispunten moeten anders worden ingericht voor alle weggebruikers, zodat ze aansluiten bij de hoeveelheid verkeer in de toekomst. Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers is hierbij heel belangrijk.  

Verbeteringen op korte termijn

De herinrichting van de Lammenschansweg is een lastig project dat veel tijd kost. De werkzaamheden staan gepland tussen 2026 en 2028. De gemeente wil de Lammenschansweg op korte termijn al veiliger maken. Samen met de stad is er nagedacht over de kleinere ingrepen om de Lammenschansweg veiliger te maken. De conclusies hiervan staan op Doemee. Deze kortetermijnverbeteringen worden in het voorjaar van 2024 uitgevoerd.

Herinrichting op langere termijn

De voorbereiding voor de herinrichting van de Lammenschansweg is ook gestart. Samen met bewoners, ondernemers en de gebruikers wil de gemeente komen tot het beste ontwerp voor de vernieuwde Lammenschansweg. We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken. Met uw ideeën sluit het resultaat van de herinrichting straks goed aan bij de omgeving. De participatie voor de herinrichting start in het eerste kwartaal van 2024.  

Mobiliteit in Leiden

Leiden werkt hard aan de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad en een duurzame inrichting. De Leidse Ring krijgt steeds meer vorm. Deze ringstructuur rond de stad zorgt ervoor dat Leiden in de toekomst goed bereikbaar blijft. Door de groei van de stad zijn ook verbeteringen nodig op andere belangrijke doorgaande wegen, zoals op de Lammenschansweg. Dit project is samen met de herinrichting van de Hoge Rijndijk en aanpassingen aan de Churchilllaan nodig om de Leidse doelen voor duurzame verstedelijking en mobiliteit te kunnen waarmaken.

Planning

Kaderbesluit

Najaar 2024

Uitvoeringsbesluit

Najaar 2025

Voorbereiding werkzaamheden

Eind 2026

Werkzaamheden klaar

Najaar 2029

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.