Hoge Mors

De riolering in de Hoge Mors is na vijftig jaar aan vervanging toe. Voor de werkzaamheden onder de grond moeten de straten en stoepen open. Een mooi moment om de inrichting van de straten te vernieuwen en meer groen toe te voegen. Zo zorgen we ervoor dat de Hoge Mors in de toekomst bestand is tegen het veranderende klimaat met meer regen en langere periodes van hitte.

Afbeelding van het projectgebied van het duurzame wijkvernieuwingsproject Hoge Mors: fase 1 is groen (Diamantplein, Granaatplein, Onyxstraat), fase 2 is rood, roze en paars, fase 3 is oranje.
Het projectgebied van het duurzame wijkvernieuwingsproject Hoge Mors: fase 1 is groen (Diamantplein, Granaatplein, Onyxstraat), fase 2 is rood, roze, paars en oranje.

Wat gaat er gebeuren?

Onder de grond

Het projectgebied (pdf, 443 kb) is het deel van de Hoge Mors dat ligt tussen de Agaatlaan, Opaalstraat, Diamantlaan, Azurietkade, Aquamarijnstraat en de Hoge Morsweg. In dit deel van de wijk komt een gescheiden rioolstelsel: één buis voor vuilwater en één buis voor regenwater. Dit voorkomst vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Straks wordt alleen het vuile water gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar de sloten in de wijk.
Voor de aanleg van een toekomstig energienet reserveert de gemeente nu vast ruimte in de ondergrond. De daadwerkelijke aanleg van nieuwe warmtenetleidingen gebeurt pas in een later stadium.

Boven de grond

Omdat de straten voor de rioolwerkzaamheden toch open moeten, worden gelijk de straten, parkeerplaatsen en de stoepen duurzaam en veilig ingericht. Waar ruimte is, wil de gemeente de wijk graag groener maken. Bomen en planten verkoelen de openbare ruimte en houden water langer vast in de ondergrond. Het vergroten van de biodiversiteit, het toevoegen van verschillende soorten bomen en planten, is daarbij een belangrijk thema. Zo kunnen we toekomstige klimaatveranderingen beter opvangen.

Fasering van de uitvoering

Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is klaar, het is samen met de bewoners en andere betrokkenen tot stand gekomen. De uitvoering van het project verloopt straks in twee delen:

 • Fase 1 bestaat uit het Diamantplein, Granaatplein en de Onyxstraat. De uitvoering start in januari 2024 en duurt tot in de zomer van 2024.
 • Fase 2 bestaat uit de overige straten van het projectgebied (rood, oranje, roze en paars op de kaart). Hier wordt de riolering vervangen en de openbare ruimte opnieuw ingericht. Uitzonderingen zijn de Diamantlaan (roze) en de zijstraten van de Smaragdlaan (paars). Hier wordt de riolering hersteld door middel van relining (het riool wordt via de put van binnenuit hersteld). De straat hoeft hiervoor niet opgebroken te worden. De inrichting van de openbare ruimte in de Diamantlaan en de zijstraten van de Smaragdlaan blijft zoals die nu is. De uitvoering start naar verwachting na de zomer van 2024 en duurt tot het voorjaar van 2028.

Ontwikkelperspectief De Mors

Dit rioleringsproject in de Hoge Mors is één van de projecten die de komende jaren in de Mors uitgevoerd gaan worden. Omdat er in de hele wijk (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) veel staat te gebeuren, heeft de gemeente samen met de bewoners een toekomstplan voor de wijk opgesteld. Dit heet het ontwikkelperspectief. Het project rond de vervanging van de riolering en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in de Hoge Mors maakt deel uit van het ontwikkelperspectief.

Veelgestelde vragen

Contact

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

 • Uitvoeringsbesluit fase 2 en 3 vastgesteld

  Het college van B&W heeft het Uitvoeringsbesluit Hoge Mors fase 2 en 3 vastgesteld. In een groot deel van de Hoge Mors wordt de vernieuwing van het riool gecombineerd met de aanleg van een groene, duurzame en verkeersveilige inrichting.

  Lees meer
 • Inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp fase 3 op 29 november

  Het voorlopig ontwerp voor fase 3 is klaar. Het projectteam van de gemeente wil graag weten wat u vindt van dit ontwerp.

  Lees meer
 • Uitvoeringsbesluit fase 1 vastgesteld

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsbesluit Hoge Mors fase 1 vastgesteld.

  Lees meer