Hoge Mors

De riolering in de Hoge Mors is na vijftig jaar aan vervanging toe. Voor de werkzaamheden onder de grond moeten de straten en stoepen open. Een mooi moment om de inrichting van de straten en het groen te vernieuwen. Zo zorgen we ervoor dat de Hoge Mors in de toekomst bestand is tegen het veranderende klimaat met meer regen en langere periodes van hitte.

Foto van De Mors

Wat gaat er gebeuren?

Onder de grond

Het projectgebied (pdf, 369 kb) is het deel van de Hoge Mors dat ligt tussen de Agaatlaan, Opaalstraat, Diamantlaan, Azurietkade, Aquamarijnstraat en de Hoge Morsweg. In dit deel van de wijk komt een gescheiden rioolstelsel: één buis voor vuilwater en één buis voor regenwater. Dit voorkomst vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Straks wordt alleen het vuile water gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar de sloten in de wijk.
Voor de aanleg van een toekomstig energienet reserveert de gemeente nu vast ruimte in de ondergrond. De daadwerkelijke aanleg van nieuwe warmtenetleidingen gebeurt pas in een later stadium.

Boven de grond

Omdat de straten voor de rioolwerkzaamheden toch open moeten, worden gelijk de straten, parkeerplaatsen en de stoepen duurzaam en veilig ingericht. Waar ruimte is, wil de gemeente de wijk graag groener maken. Bomen en planten verkoelen de openbare ruimte en houden water langer vast in de ondergrond. Het vergroten van de biodiversiteit, het toevoegen van verschillende soorten bomen en planten, is daarbij een belangrijk thema. Zo kunnen we toekomstige klimaatveranderingen beter opvangen.

Ontwikkelperspectief De Mors

Dit rioleringsproject in de Hoge Mors is één van de projecten die de komende jaren in de Mors uitgevoerd gaan worden. Omdat er in de hele wijk (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) veel staat te gebeuren, heeft de gemeente samen met de bewoners een toekomstplan voor de wijk opgesteld. Dit heet het ontwikkelperspectief. Het project rond de vervanging van de riolering en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in de Hoge Mors maakt deel uit van het ontwikkelperspectief.

Veelgestelde vragen

Contact

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.