Hoge Mors

De riolering in de Hoge Mors is na vijftig jaar aan vervanging toe. Voor de werkzaamheden onder de grond moeten de straten en stoepen open. Een mooi moment om de inrichting van de straten te vernieuwen en meer groen toe te voegen. Zo zorgen we ervoor dat de Hoge Mors in de toekomst bestand is tegen het veranderende klimaat met meer regen en langere periodes van hitte.

Afbeelding van het projectgebied van het duurzame wijkvernieuwingsproject Hoge Mors: fase 1 is groen (Diamantplein, Granaatplein, Onyxstraat), fase 2 is rood, roze en paars, fase 3 is oranje.
Het projectgebied van het duurzame wijkvernieuwingsproject Hoge Mors: fase 1 is groen (Diamantplein, Granaatplein, Onyxstraat), fase 2 is rood, roze en paars, fase 3 is oranje.

Wat gaat er gebeuren?

Onder de grond

Het projectgebied (pdf, 443 kb) is het deel van de Hoge Mors dat ligt tussen de Agaatlaan, Opaalstraat, Diamantlaan, Azurietkade, Aquamarijnstraat en de Hoge Morsweg. In dit deel van de wijk komt een gescheiden rioolstelsel: één buis voor vuilwater en één buis voor regenwater. Dit voorkomst vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Straks wordt alleen het vuile water gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar de sloten in de wijk.
Voor de aanleg van een toekomstig energienet reserveert de gemeente nu vast ruimte in de ondergrond. De daadwerkelijke aanleg van nieuwe warmtenetleidingen gebeurt pas in een later stadium.

Boven de grond

Omdat de straten voor de rioolwerkzaamheden toch open moeten, worden gelijk de straten, parkeerplaatsen en de stoepen duurzaam en veilig ingericht. Waar ruimte is, wil de gemeente de wijk graag groener maken. Bomen en planten verkoelen de openbare ruimte en houden water langer vast in de ondergrond. Het vergroten van de biodiversiteit, het toevoegen van verschillende soorten bomen en planten, is daarbij een belangrijk thema. Zo kunnen we toekomstige klimaatveranderingen beter opvangen.

Fasering

Om het project goed te laten verlopen, is het projectgebied in drie delen verdeeld:

 • Fase 1 bestaat uit het Diamantplein, Granaatplein en de Onyxstraat. Voor fase 1 is het definitief ontwerp klaar. De uitvoering start in september 2023 en duurt tot april 2024.
 • Fase 2 bestaat uit de straten tussen de Agaatlaan, de Opaalstraat en de Hoge Morsweg. Hier wordt de riolering vervangen en de openbare ruimte opnieuw ingericht. Uitzonderingen zijn de Diamantlaan (roze) en de zijstraten van de Smaragdlaan (paars). Hier wordt de riolering hersteld door middel van relining (het riool wordt via de put van binnenuit hersteld). De straat hoeft hiervoor niet opgebroken te worden. De inrichting van de openbare ruimte in de Diamantlaan en de zijstraten van de Smaragdlaan blijft zoals die nu is. De fasen 2 en 3 worden als één project voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. De uitvoering start naar verwachting begin 2024 en duurt tot eind 2026.
 • Fase 3 bestaat uit de straten Opaalstraat en Topaaslaan ter hoogte van het Morspark, het Maansteenpad, de Smaragdlaan, en een deel van de Turkooislaan en de Hoge Morsweg.

Ontwikkelperspectief De Mors

Dit rioleringsproject in de Hoge Mors is één van de projecten die de komende jaren in de Mors uitgevoerd gaan worden. Omdat er in de hele wijk (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) veel staat te gebeuren, heeft de gemeente samen met de bewoners een toekomstplan voor de wijk opgesteld. Dit heet het ontwikkelperspectief. Het project rond de vervanging van de riolering en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in de Hoge Mors maakt deel uit van het ontwikkelperspectief.

Veelgestelde vragen

Contact

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

 • Inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp fase 3 op 29 november

  Het voorlopig ontwerp voor fase 3 is klaar. Het projectteam van de gemeente wil graag weten wat u vindt van dit ontwerp.

  Lees meer
 • Uitvoeringsbesluit fase 1 vastgesteld

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsbesluit Hoge Mors fase 1 vastgesteld.

  Lees meer