Franchimontlaan / Melchior Treublaan - voorlopig groenontwerp (2024-030)

Op woensdag 27 september 2023 presenteerden we het schetsontwerp voor het vergroenen van de versteende hoek Franchimontlaan – Melchior Treublaan op locatie. Het vergroenen van versteende plekken is nodig om de stad voor te bereiden op het klimaat van de toekomst met meer hevige regenbuien en langere periodes van hitte en droogte. Een klimaatbestendig straat met een verbeterde biodiversiteit houdt het water beter vast in de ondergrond, gaat hittestress tegen en geeft de biodiversiteit een steuntje in de rug.

Voorlopig ontwerp en voorlopig beplantingsplan

We hebben het schetsontwerp met u besproken en uw opmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt in een voorlopig ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het verbreden van de uitstapstrook bij de parkeerplaatsen.
  • Toevoegen van extra (winter)groen.
  • Bloembollen bij/naast het speelveld.

Bomen op de groene driehoek

Om de biodiversiteit te verbeteren en te zorgen voor extra schaduwwerking worden er op de groene driehoek aan de Melchior Treublaan – Kanaalweg extra bomen geplant. Tijdens de eerdere bijeenkomt kon u kiezen uit drie voorstellen voor boomsoorten. Unaniem is gekozen voor optie 2. De gekozen boomsoorten kunt u vinden in het bijgevoegde beplantingsplan.

Geadopteerde boomspiegels

Een aantal bewoners in de Franchimontlaan heeft een boomspiegel geadopteerd, hiervoor is een Samen aan de Slag convenant afgesloten. Deze boomspiegels worden omgevormd naar grotere plantvakken. Graag hoor ik of deze bewoners het Samen aan de Slag convenant willen voortzetten. Twijfelt u of wilt u meer informatie, neem gerust contact op.

Verkeerskundige vragen

Een aantal van u heeft verkeerskundige wensen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. We kunnen deze wensen niet meenemen in dit project, dat alleen is bedoeld voor het vergroenen van de straat en een beperkt budget heeft. Met verkeerskundige vragen en wensen kunt u contact opnemen met de wijkregisseur.

Wilt u reageren?

Ik ben erg benieuwd wat u vindt van het voorlopig ontwerp en het voorlopig beplantingsplan. Wilt mij uiterlijk maandag 26 februari laten weten wat u vindt van het voorlopig ontwerp en het voorlopig beplantingsplan? U kunt uw reactie mailen naar: l.van.velzen@leiden.nl.

Onze ontwerper zal, waar mogelijk, uw opmerking(en) meenemen bij het maken van het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt gepresenteerd op locatie. U ontvangt hierover een brief.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt dan contact opnemen via het mailadres l.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden via: 14071 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Projectleider Vergroening & Bewonersparticipatie