Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid

Het riool in de Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid is verouderd en aan vervanging toe. De straten, pleintjes, stoepen en het groen richten we tegelijkertijd zo in dat ze bestand zijn tegen extreem weer, zoals droogte en stortbuien. Dit heet een klimaatbestendige inrichting. Waar het kan, komt meer groen in de wijk om te verblijven. Met verschillende soorten bomen en parkjes om in te spelen of lekker te zitten of te wandelen. De nieuwe inrichting wordt ook verkeersveilig. Met voldoende ruimte voor fiets en voetganger, 30 kilometer-zones voor auto’s en parkeren in vakken.

Dit verandert er in de wijk

De bewoners van de Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid hebben straks:

 • Een gescheiden rioolstelsel met twee buizen. Een buis zorgt voor de afvoer van afvalwater naar de rioolzuivering, waar het water schoon wordt gemaakt. De tweede buis voert het regenwater direct af naar sloten in de wijk. Dit voorkomt overbelasting van het riool door hevige regenbuien.
 • Straten richten we veilig in. Fietsers en voetgangers krijgen de ruimte.
 • In plaats van parkeren waar het kan, komen er parkeervakken. Zo blijft er meer plek over voor groen.
 • Fijne ontmoetingsplekken, waar kinderen kunnen spelen en buren op een bankje kunnen genieten van de zon.
 • Meer groen in de wijk. Want groen fleurt de straat op, houdt water vast in de ondergrond en bomen geven schaduw en koelte op warme dagen.

Doe mee

Het bedenken van de nieuwe inrichting van de wijk gaat stapsgewijs. Samen met bewoners, woningcorporaties, het waterschap, de bomenbond en andere betrokkenen. Op het online participatieplatform van de gemeente leest u meer over de plannen en de participatie.

Riolering Churchilllaan, Vijf Meilaan en meer

De Boshuizerkade, Churchilllaan, Vijf Meilaan en Rooseveltstraat vallen buiten dit project. De riolering, straten en stoepen op de Boshuizerkade zijn in 2019 al vernieuwd. De riolering onder de Churchilllaan, Vijf Meilaan en Rooseveltstraat is ook in 2019 aangepakt.

Verder in Zuidwest

Leiden Zuidwest bereidt zich voor op de toekomst: er komen extra woningen en nieuwe sportlocaties, scholen verhuizen en de openbare ruimte richten we anders in. Bovendien zijn er volop voorbereidingen om deze wijk straks aardgasvrij te maken. Alle projecten samen zorgen ervoor dat het ook in 2040 prettig wonen, werken, winkelen en recreëren is in de wijk. Bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Lees hier meer over op de projectpagina Leiden Zuidwest.

Planning

Fase 1: Zuidelijk deel Gasthuiswijk, tussen Van der Helmlaan en Voorschoterweg

afgerond

Fase 2: Noordelijk deel Haagweg-Zuid, tussen Toussaintkade en Telderskade

start begin 2025

Fase 3: Noordelijk deel Gasthuiswijk, tussen Vijf Meilaan en Van der Helmlaan

start eind 2025

Fase 4: Zuidelijk deel Haagweg-Zuid, tussen Telderskade en Vijf Meilaan

start eind 2025

Veelgestelde vragen

Verouderd riool

Aanleiding is de verouderde riolering die aan vervanging toe is. Ook zijn straten en stoepen toe aan onderhoud. De schop gaat dus in de grond. Reden voor gemeente Leiden om te kijken wat nog meer nodig is. Waar het kan wil de gemeente opgaven en werkzaamheden slim combineren. De straat hoeft dan slechts beperkt open, zodat bewoners en ondernemers minder overlast ervaren.

Veranderend klimaat

Daarom nemen we nu ook maatregelen tegen de gevolgen van ons veranderend klimaat. Steeds vaker zijn er extreme weersomstandigheden. Als steden zich hier niet op voorbereiden heeft dat gevolgen voor de leefbaarheid van buurten en de gezondheid van mensen (bron: TNO). Zo zorgen hittegolven zomers in de stad voor hittestress. Op plekken met veel asfalt en steen kan de temperatuur wel 8 graden hoger zijn dan elders. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid hebben hier last van. Bovendien veroorzaken hoosbuien vaker een overlopend riool, en wateroverlast op straat en in kelders.

Bekijk het filmpje.

Ons klimaat verandert. Winters worden zachter. Zomers zijn droger, een toename in hittegolven leidt in steden tot hittestress. Daarnaast zorgen hoosbuien steeds vaker voor wateroverlast, omdat het riool al dit water niet kan verwerken. Daarom richten we onze straten zo in dat deze bestand zijn tegen extreem weer. Dat doen we met klimaatbestendige maatregelen:

 • Meer groen en minder steen
  In een openbare ruimte met veel groen kan regenwater beter wegzakken in de bodem. Bomen zorgen voor schaduw en koelte op hete zomerdagen. Vogels, vlinders en bijen hebben meer leefruimte. Waar bestrating komt, hergebruiken we gebakken klinkers. Want circulair materiaalgebruik voorkomt het ontstaan van nieuwe afvalstromen.
 • Wadi’s, greppels en vijvers
  Deze vangen regenwater op en zorgen voor opname (infiltratie) van water in de bodem. Dat is goed voor het omliggend groen. Een teveel aan water wordt afgevoerd naar sloten en kleine vijvers in de wijk.
 • Wateropslag
  In natte winters wordt overtollig water opgeslagen voor dorstige bomen en ander groen tijdens drogere periodes.

Waarom meer groen?

Groen fleurt de straat op en is gezond voor mens en dier in de stad. Want groen:

 • vermindert hittestress in de stad: bomen en struiken geven schaduw en koelte op warme dagen
 • zorgt voor een natuurlijke afvoer van regenwater naar parken, plantsoenen en bermen: dat is goed voor het groen en voorkomt verspilling van regenwater
 • vergroot de biodiversiteit: dus meer leefruimte voor vogels, vlinders en bijen

Thuis vergroenen kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld door tegels in de tuin door groen te vervangen. Ga voor meer ideeën naar gagoed.nl of www.gemeente.leiden.nl/samenaandeslag.

Ons klimaat verandert. Winters worden zachter, droge zomers vergroten de kans op droogte en een daling van het grondwaterpeil. Een toename van hittegolven leidt in steden tot hittestress. Daarnaast veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast, omdat het bestaande riool al dit water niet kan verwerken. Daarom richten we de buitenruimte zo in dat deze bestand is tegen extreem weer. Dat doen we met de volgende maatregelen:

 • Open water in de wijk zorgt voor het opvangen en bergen van regenwater. Dit systeem van waterberging voert het regenwater vertraagd af naar de boezem, het omliggende water van de gemeente Leiden. Hierdoor blijft het water in beweging en trekt het geen extra muggen of ongedierte aan.
 • Een gescheiden riool voert het schone regenwater direct af naar de nieuwe waterberging in de wijk. Hier is ruimte voor het opslaan van water. Is het maximale waterpeil bereikt, dan vindt er overstort plaats naar de boezem rondom de wijk. Een gescheiden rioolstelsel voorkomt ook dat het ‘schone’ regenwater naar de rioolzuivering gaat.
 • Enkele wadi’s (greppels) vangen regenwater op waarna het langzaam wegzakt in de bodem. Dit regenwater vult het grondwater aan. En dat is weer goed voor het omliggend groen.

De gemeente regelt en betaalt de vervanging van het riool tot aan de erfgrens. Mocht u het deel van het riool op uw eigen grond ook willen vervangen, dan betaalt u dat zelf. De aannemer kan dit direct meenemen. U kunt daar een offerte voor opvragen. De aannemer wordt in het najaar van 2019 bekend.

De werkzaamheden aan de riolering en aan de bestrating gaan tot de erfgrens. De gemeente legt een rioleringsbuis vanaf het hoofdriool tot de erfgrens. De bewoners kunnen de rioolaansluiting vanaf de erfgrens naar hun woning vervangen als dat nodig is. De gemeente wilt u graag adviseren/helpen bij een mogelijke vervanging van uw huisaansluiting op uw eigen terrein en de aanleg van een extra aansluiting voor het regenwater. Wij zullen u in een later stadium voor de uitvoering hier uitgebreider over informeren via een bewonersbrief.

In 2035 zijn de meeste wijken in Leiden Zuidwest aardgasvrij. Het verwarmen van de woning – en het koken – gebeurt dan zonder aardgas. Het beste alternatief is stadsverwarming. Bijde vervanging van de riolering wordt al vast ruimte in de ondergrond gereserveerd. Wilt u meer weten over aardgasvrij wonen, kijk dan op www.gagoed.nl

Ja zeker. Wilt u uw eigen tuin vergroenen, kijk dan op www.gagoed.nl voor tips. Wilt u de buitenruimte vóór uw huis of in de straat verfraaien met extra groen, stuur dan een mailtje naar aandeslag@leiden.nl. De gemeentelijke onderhoudscoach neemt dan contact met u op.

De parkeerplekken worden ruimer en er komen e-laadplekken bij. Dat betekent in totaal minder parkeerplekken. Bovendien willen we bij de nieuwe inrichting waar het kan steen vervangen door groen om weersextremen beter op te vangen. Dit bespreken we graag met de buurt tijdens een aantal meedenksessies. Daarbij is de nieuwe parkeervisie met parkeernomen (gereed najaar 2019) ook een belangrijke leidraad.

We ontwerpen en werken zoveel mogelijk om de bestaande bomen heen zodat hopelijk geen bomen gekapt hoeven te worden. Eventueel wordt een boom verplaatst als dat noodzakelijk is. Alleen als het echt niet anders kan – bijvoorbeeld bij mogelijk gevaar bij de aanleg van de riolering of een boom met een hele slechte conditie – wordt gekapt. Gekapte bomen worden gecompenseerd met nieuwe bomen in de buurt.

Het plan is meer inheemse bomen en struiken aanplanten zodat de biodiversiteit verbetert. Ook moet de wijk beter bestand zijn tegen de klimaatveranderingen zoals hevige regenbuien, lange periodes van droogte en hitte. Dat kan door waterpartijen aan te leggen of door stenen te vervangen door groen. Kortom, meer bomen, bloemen en gras, zowel in de openbare ruimte als bij u in de tuin.

Nieuwsberichten over het project verschijnen in het Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. U kunt zich abonneren, klik daarbij interessegebied Bos- en Gasthuizen aan. Zodra we bij u in de buurt starten, ontvangt u een brief huis-aan-huis. U kunt ook meedenken met de plannen; hiervoor nodigen we bewoners per fase van het project uit. De uitnodiging wordt huis-aan-huis bezorgd.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Nieuws

Haagweg-Zuid fase 4 – uitnodiging inloopavond voorlopig ontwerp

We nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst om het voorlopig ontwerp te bespreken. U bent welkom op woensdag 26 juni 2024 van 16.00 tot 19.30 uur in Sportcomplex 1574 aan de Telderskade 399. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.

Hoofdproject:

Wijken klaar voor de toekomst

In een groot aantal wijken wordt het riool de komende jaren vervangen. Tegelijk met de rioolwerkzaamheden worden straten opgeknapt en groener ingericht.