Herinrichting Hoge Rijndijk

Deelproject van Meerburg

De gemeente Leiden wil de verkeersveiligheid op de Hoge Rijndijk verbeteren en start een project om de straat opnieuw in te richten.

Wat houdt het project in?

De huidige inrichting van de Hoge Rijndijk sluit niet aan bij het gebruik van de weg. Door de straat opnieuw in te richten wil de gemeente de weg veiliger maken voor alle verkeersdeelnemers, de doorstroming verbeteren en groen toevoegen. Hiermee krijgt de straat een kwaliteitsimpuls. Dit alles doen we samen met belanghebbenden. Het gedeelte van de Hoge Rijndijk dat we opnieuw inrichten loopt van de Utrechtsebrug tot aan de Wilhelminabrug (tracédeel 1) en van de Wilhelminabrug tot aan het kruispunt Matiloweg/Persant Snoepweg (tracédeel 2). Het project bestaat uit het van gevel tot gevel opnieuw inrichten van de straat. Het asfalt wordt vervangen, de fietspaden worden veiliger ingericht, de doorstroming wordt waar mogelijk verbeterd en er worden bomen en groen toegevoegd om de historische laanstructuur te versterken.

Keuzes maken met u

De Hoge Rijndijk blijft een belangrijke route voor verkeer van en naar Leiden. Ook wonen en werken veel mensen langs of in de buurt van de Hoge Rijndijk. Bij de herinrichting moeten keuzes worden gemaakt, vanwege de beperkte beschikbare ruimte. Keuzes die belangrijk zijn voor veel belanghebbenden. Ook zijn er kaders waaraan het project moet voldoen, denk aan wettelijke normen, vastgesteld beleid en financiën.

Meer informatie over het participatietraject zoals dat tot nu toe is doorlopen vindt u op doemee.leiden.nl. Het doel is om eind 2023 een gedragen kaderbesluit vast te laten stellen door de gemeenteraad. In de fase richting Uitvoeringsbesluit zal de omgeving wederom worden betrokken bij de verdere uitwerking van het ontwerp en de voorbereiding van de werkzaamheden.

Planning

Kaderbesluit

Najaar 2023

Uitvoeringsbesluit

2025/2026

Start werkzaamheden

2027

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten

Hoofdproject:

Meerburg

De wijk Meerburg is in ontwikkeling. De komende jaren werken de gemeente en woningbouwcorporaties Portaal en de Sleutels samen aan...