Leidse Ring Noord

De komende jaren werken Leiden en Leiderdorp aan het ontwerp, de inpassing en de uitvoering van de Leidse Ring Noord. De Leidse Ring Noord is een onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. De aanleg van deze ringweg zorgt ervoor dat onze Leidse regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft.

De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute, die inmiddels wordt aangelegd, de Leidse Ring. De belangrijkste opgave voor de maatregelen op de Leidse Ring Noord is het verbeteren van de doorstroming op de noordzijde van de Leidse Ring. Verkeer dat rijdt op een ringweg rond Leiden en Leiderdorp zorgt voor minder verkeer in woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, maar ook voor meer groen.

Het project bestaat uit 6 tracédelen:

De uitvoering van de Leidse Ring Noord gebeurt per tracédeel. Deze tracédelen worden voor het grootste deel na elkaar uitgevoerd. Zo blijft de overlast beperkt.

Hoe de weg wordt ingepast en eruit komt te zien wordt samen met omwonenden nader uitgewerkt.

Doe mee aan de tevredenheidsmonitor

Wij willen graag van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen weten hoe zij het verloop van dit project ervaren. Daarom nodigen wij iedereen van harte uit om deel te nemen aan een online panel. Na aanmelding ontvangen deelnemers gedurende de voorbereiding en aanleg van de Leidse Ring Noord een aantal keer een kort online vragenformulier. Het invullen kost per keer een paar minuten. De resultaten uit deze structurele monitor gebruiken we om de projectaanpak te verbeteren. Ook koppelen we de uitkomsten regelmatig terug aan de deelnemers.

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Deelproject(en):

Schipholweg-Oost

De Schipholweg is onderdeel van de Leidse Ring Noord en één van de drukste wegen in Leiden. We gaan deze...

Fietspoort Spanjaardsbrug

De Spanjaardsbrug verbindt de Lage Rijndijk in Leiden met de Zijldijk in Leiderdorp. Gemeente Leiden, Leiderdorp en de provincie Zuid-Holland willen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op deze plek verbeteren.

Plesmanlaan

Als onderdeel van de Leidse Ring Noord krijgt het kruispunt Plesmanlaan, Vondellaan en Darwinweg een nieuwe inrichting. Dit zorgt voor een betere doorstroming voor auto’s en openbaar vervoer en een beter bereikbare binnenstad.

Route Schipholweg-West-Morsweg-Rijnzichtbrug

De route Schipholweg, Morssingel, Morsweg, Rijnzichtbrug tot aan de Haagweg wordt opnieuw ingericht. We willen hier de verkeersveiligheid voor fietsers...