Schipholweg-Oost

Deelproject van Leidse Ring Noord

De Schipholweg is onderdeel van de Leidse Ring Noord en één van de drukste wegen in Leiden. We gaan deze weg opnieuw inrichten om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor autoverkeer en openbaar vervoer te verbeteren. Daarnaast wordt het gebied groener en klimaatbestendig ingericht.

Dit project, Schipholweg-Oost, loopt vanaf de noordzijde van de Stationspleintunnel, inclusief de Dellaertweg, tot en met de kruising van de Oegstgeesterweg/Willem de Zwijgerlaan. De herinrichting van Schipholweg-West (het deel van de Schipholweg aan de andere kant van de tunnel) volgt later.

Wat gaat er gebeuren?

  • Er komt een extra linksaf-rijstrook voor verkeer van de Dellaertweg om het verkeer op de kruising beter te laten doorstromen. De bussen krijgen hierbij voorrang op de auto.
  • De oversteekmogelijkheid Dellaertweg-Parmentierweg voor gemotoriseerd verkeer komt te vervallen om de verkeersveiligheid te vergroten en de doorstroming op de ring te verbeteren.
  • De nieuwe brandweerkazerne krijgt een aansluiting op de Schipholweg: er komt een nieuw kruispunt met stoplichten.
  • De bushalte aan de kant van de Parmentierweg wordt verplaatst richting de Willem de Zwijgerlaan. Zo komen de haltes rechter tegenover elkaar te liggen, vlakbij de meeste woningen. Dit is duidelijker voor de reizigers. Ook is er op deze locatie meer ruimte om een goed toegankelijke halte te maken.
  • We verbreden de oversteek voor fietsers over de Schipholweg bij het kruispunt met de Willem de Zwijgerlaan van 2,75 naar 4,5 meter om deze verkeersveiliger te maken en de doorstroming voor fietsers te verbeteren.
  • De fietspaden langs de Schipholweg krijgen een breedte van vier meter.
  • In de overgang van het fietspad tussen de Dellaertweg en de Schipholweg zit nu een krappe bocht. Deze maken we ruimer waarmee het fietscomfort en de verkeersveiligheid hier verbeteren.
  • De stoepen langs de Schipholweg krijgen een breedte van drie meter om ook de voetgangers in het gebied voldoende ruimte te geven.
  • Er wordt een hemelwaterafvoer aangelegd om regenwater gescheiden af te kunnen voeren en ruimte te maken in het rioolsysteem voor de bouw van nieuwe woningen in het gebied.

Aandacht voor groen en biodiversiteit

In het ontwerp is veel aandacht voor groen en biodiversiteit. Uit onderzoek blijkt dat de Schipholweg op zonnige dagen één van de heetste gebieden in Leiden is. De Leidse Ring Noord biedt de kans om de Schipholweg te vergroenen en klimaatbestendig te maken. De bestaande haagbeuken in de bermen blijven zoveel mogelijk staan in het gebied en worden aangevuld met lindes. Het bamboe aan beide kanten van de Stationspleintunnel wordt vervangen door bermen met bomen. In de middenberm komt een nieuwe bomenrij met bloeiende bomen. Dit zorgt voor meer variatie in soorten en daarmee voor meer biodiversiteit. De bermen krijgen kruiden en bloemen. Tenslotte komt er tussen de stoep en het fietspad een groenstrook met beplanting en siergrassen. Hier komen ook nieuwe zitbankjes, waardoor het gebied een fijne plek wordt om te verblijven.

Leidse Ring Noord

De herinrichting van Schipholweg-Oost is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Het project Leidse Ring Noord is een gezamenlijk project van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute de Leidse Ring. Het doorgaande autoverkeer wordt via de ringweg om de centra van Leiden en Leiderdorp geleid. Dit zorgt voor minder verkeer in de woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp.

Planning

Start werkzaamheden

juni 2023

Werkzaamheden klaar

Augustus 2024

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Nieuws

Rijbanen Schipholweg aan kant station weekend afgesloten

De rijbanen aan de kant van het station zijn van vrijdag 24 mei 20.00 uur tot en met maandag 27 mei 07.00 uur afgesloten.

Hoofdproject:

Leidse Ring Noord

De komende jaren werken Leiden en Leiderdorp aan het ontwerp, de inpassing en de uitvoering van de Leidse Ring Noord....