Leidse Ring Noord

De Leidse Ring Noord is een onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. De aanleg van deze ringweg zorgt ervoor dat onze Leidse Regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft.

De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute, die inmiddels wordt aangelegd, de Leidse Ring. De belangrijkste opgave voor de maatregelen op Leidse Ring Noord is het verbeteren van de doorstroming op de noordzijde van de Leidse Ring om daarmee de ringstructuur te versterken. Verkeer dat rijdt op een ringweg rond Leiden en Leiderdorp zorgt voor minder verkeer in woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, maar ook voor meer groen.

Het project bestaat uit 5 tracédelen:

 • Plesmanlaan - Leiden
 • Schipholweg - Leiden
 • Willem de Zwijgerlaan - Leiden
 • Kruispunt Engelendaal - Leiderdorp
 • Oude Spoorbaan - Leiderdorp

De uitvoering van de Leidse Ring Noord gebeurt per tracédeel. Deze tracédelen worden voor het grootste deel na elkaar uitgevoerd. Zo blijft de overlast beperkt.

Hoe de weg wordt ingepast en hoe deze eruit komt te zien gebeurt in samenwerking met omwonenden.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071. Via de nieuwsbrief krijgt u het laatste nieuws over Leidse Ring Noord.

 

 • Agenda Autoluwe Binnenstad biedt ruimte voor een groen, vitaal Leiden

  Leiden heeft één van de mooiste binnensteden van Nederland en dat willen we graag zo houden. In het beleidsakkoord zijn hier afspraken over gemaakt. De komende jaren blijft Leiden groeien, en dat is fijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst kan...

  Lees meer
 • Geslaagde digitale informatieavond tracédeel Plesmanlaan

  Op woensdag 7 oktober was er een digitale informatieavond over het tracédeel Plesmanlaan van de Leidse Ring Noord. Aan bewoners en ondernemers uit de buurt is het ontwerp van de Plesmanlaan gepresenteerd.

  Lees meer
 • Denk deze zomer mee over een groene en vitale binnenstad

  In onze historische binnenstad genieten we van ons rijke verleden en bouwen we verder aan onze toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad nu, straks en later een nog fijnere plek wordt, stelt de gemeente samen met de stad een ‘Agenda Autoluwe...

  Lees meer
 • Kaderbesluit LRN ook in Leiderdorp vastgesteld

  Op maandag 20 april heeft ook de raad van de gemeente Leiderdorp het geactualiseerde kaderbesluit van de Leidse Ring Noord vastgesteld. De gemeente Leiden nam eind 2019 het besluit over de Leidse Ring Noord.

  Lees meer