Leidse Ring Noord

De komende jaren werken Leiden en Leiderdorp aan het ontwerp, de inpassing en de uitvoering van de Leidse Ring Noord. De Leidse Ring Noord is een onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. De aanleg van deze ringweg zorgt ervoor dat onze Leidse regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft.

De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute, die inmiddels wordt aangelegd, de Leidse Ring. De belangrijkste opgave voor de maatregelen op de Leidse Ring Noord is het verbeteren van de doorstroming op de noordzijde van de Leidse Ring. Verkeer dat rijdt op een ringweg rond Leiden en Leiderdorp zorgt voor minder verkeer in woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, maar ook voor meer groen.

 

Het project bestaat uit 5 tracédelen:

 • Plesmanlaan - Leiden
 • Schipholweg - Leiden
 • Willem de Zwijgerlaan - Leiden
 • Kruispunt Engelendaal - Leiderdorp
 • Oude Spoorbaan - Leiderdorp

De uitvoering van de Leidse Ring Noord gebeurt per tracédeel. Deze tracédelen worden voor het grootste deel na elkaar uitgevoerd. Zo blijft de overlast beperkt.

Hoe de weg wordt ingepast en eruit komt te zien wordt samen met omwonenden nader uitgewerkt.

Doe mee aan de tevredenheidsmonitor

Wij willen graag van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen weten hoe zij het verloop van dit project ervaren. Daarom nodigen wij iedereen van harte uit om deel te nemen aan een online panel. Na aanmelding ontvangen deelnemers gedurende de voorbereiding en aanleg van de Leidse Ring Noord een aantal keer een kort online vragenformulier. Het invullen kost per keer een paar minuten. De resultaten uit deze structurele monitor gebruiken we om de projectaanpak te verbeteren. Ook koppelen we de uitkomsten regelmatig terug aan de deelnemers.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071. Via Stadsnieuws krijgt u het laatste nieuws over Leidse Ring Noord.

 • Bestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan ter inzage

  Dinsdag 21 december heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan vast te stellen voor het indienen van zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 24 december 2021 tot en met...

  Lees meer
 • Betere doorstroming voor verkeer op een groenere Schipholweg

  De Schipholweg is onderdeel van de Leidse Ring Noord en één van de drukste wegen in Leiden. Schipholweg Oost krijgt een nieuwe inrichting.

  Lees meer
 • Informatieavond tracédeel Schipholweg

  Op dinsdag 9 november vindt er een digitale informatieavond plaats over het tracédeel Schipholweg.

  Lees meer
 • Verbreding Oude Spoorbaan met onderdoorgang voor langzaam verkeer bij rotonde Schildwacht

  De Oude Spoorbaan in Leiderdorp wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en krijgt voor fietsers en voetgangers een ongelijkvloerse kruising onder de rotonde bij de Schildwacht. De maximumsnelheid voor het wegverkeer wordt 70 kilometer per uur.

  Lees meer