Leidse Ring Noord

Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van het verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan.

Deze wegen vormen samen met de A4, A44, N446 en de nog aan te leggen RijnlandRoute de Leidse Ring. De ringstructuur leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp. De Leidse Regio blijft zo bereikbaar en aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Het project bestaat uit 5 tracédelen:

 • Plesmanlaan - Leiden
 • Schipholweg - Leiden
 • Willem de Zwijgerlaan - Leiden
 • Kruispunt Engelendaal - Leiderdorp
 • Oude Spoorbaan - Leiderdorp

De uitvoering van de Leidse Ring Noord gebeurt per tracédeel. Deze tracédelen worden voor het grootste deel na elkaar uitgevoerd. Zo blijft de overlast beperkt.

Hoe de weg wordt ingepast en hoe deze eruit komt te zien gebeurt in samenwerking met omwonenden.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071. Via de nieuwsbrief krijgt u het laatste nieuws over Leidse Ring Noord.

 

 • Mobiliteit in Leiden: duurzaam, leefbaar en bereikbaar

  In Leiden krijgt vervoer dat zuinig omgaat met ruimte en goed is voor de leefbaarheid, duurzaamheid én bereikbaarheid een hoofdrol. De gemeente wil fietsen, lopen en openbaar vervoer verder stimuleren. De auto blijft aanwezig in de stad maar minder prominent....

  Lees meer
 • Kaders Leidse Ring Noord geactualiseerd

  De colleges van de gemeente Leiden en Leiderdorp hebben het geactualiseerde Kaderbesluit Leidse Ring Noord vastgesteld. Als de gemeenteraden in november groen licht geven volgen voor de zomer van 2020 de uitvoeringsbesluiten van de tracédelen Plesmanlaan en...

  Lees meer
 • Inloopbijeenkomst Leidse Ring Noord en gebiedsverkenning rondom de Willem de Zwijgerlaan

  Op en rond de Willem de Zwijgerlaan komen twee projecten van de gemeente Leiden samen: de Leidse Ring Noord tracédeel Willem de Zwijgerlaan en de plannen voor extra woningen en verbetering van de leefomgeving rondom dit tracédeel van de Willem de Zwijgerlaan.

  Lees meer