Plesmanlaan

Deelproject van Leidse Ring Noord

De Plesmanlaan verbindt de A44 met het Bio Science Park Leiden, het centraal station en het centrum van Leiden. Als onderdeel van de Leidse Ring Noord krijgt het kruispunt Plesmanlaan, Vondellaan en Darwinweg een nieuwe inrichting. Dit zorgt voor een betere doorstroming voor auto’s en openbaar vervoer en een beter bereikbare binnenstad. Er komen ook ruime fiets- en voetgangerstunnels onder het kruispunt met een groene wand. Hierdoor wordt de situatie voor fietsers en voetgangers overzichtelijker en veiliger.

Wat gaat er gebeuren?

  • De kruising met de Vondellaan en de Darwinweg wordt verhoogd om de doorstroming en toegankelijkheid van de stad te verbeteren.
  • Er komen drie ruime fiets- en voetgangerstunnels onder de Plesmanlaan, Vondellaan en Darwinweg. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers in alle richtingen het kruispunt veilig, ongehinderd en direct voorbijgaan.
  • Alle fietspaden worden verbreed naar vier meter.
  • Het fietspad langs de Darwinweg wordt verplaatst naar de kant van Naturalis.
  • Lijnbussen krijgen bij de verkeerslichten straks voorrang op de auto.

Aandacht voor groen en biodiversiteit

In het ontwerp is veel aandacht voor groen en biodiversiteit. De onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers worden gekoppeld door één doorgaande groene wand. Door het planten van verschillende typen begroeiing ziet het er in alle seizoenen aantrekkelijk uit. Ook worden in de wand kleine open ruimtes gemaakt die plaats bieden aan bijen, vleermuizen, insecten en vogels.

Aannemer Boskalis gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Leidse Ring Noord

De reconstructie van de Plesmanlaan is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Het project Leidse Ring Noord is een gezamenlijk project van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute de Leidse Ring. Het doorgaande autoverkeer wordt via de ringweg om de centra van Leiden en Leiderdorp geleid. Dit zorgt voor minder verkeer in de woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp.

Planning

Start verleggen kabels en leidingen

eind 2024

Start werkzaamheden nieuwe fietstunnels en wegen

half 2025

Werkzaamheden klaar

eind 2027

Meer informatie

Hoofdproject:

Leidse Ring Noord

De komende jaren werken Leiden en Leiderdorp aan het ontwerp, de inpassing en de uitvoering van de Leidse Ring Noord....