Kanaalpark

Deelproject van Lammenschansdriehoek

Het Kanaalpark is de afgelopen jaren veranderd van een kantorenlocatie met veel leegstand naar een nieuwe prettige woonwijk binnen de Lammenschansdriehoek.

Inrichting openbare ruimte Kanaalpark

In 2023 is de openbare ruimte in het Kanaalpark opnieuw aangelegd. Er is ruimte gemaakt voor fietsers en voetgangers. Kinderen hebben nu een eigen speelplek en door aanpassingen aan de weg is er ruimte gemaakt voor meer bomen en planten. In de ondergrond is het riool toekomstbestendig gemaakt; er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Het vuilwater wordt apart afgevoerd en het regenwater komt in het oppervlaktewater terecht. De Wadi’s, deze lijken een beetje op greppels, zorgen voor een vertraagde afvoer van regenwater naar het grondwater.

Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe bewoners in het Kanaalpark komen wonen. Om alles netjes te houden zijn er extra ondergrondse containers geplaatst, ook voor papier en glas.

Planning

Openbare ruimte aangelegd

2023

Afronding laatste werk

1e kwartaal 2024

Parkeren

Ontwikkelaar GREEN Real Estate bekijkt samen met de gemeente wat er op de plek tussen de Alphatoren, Kanaalpark en het schoolgebouw kan komen. Hier zou een parkeergarage komen. In de parkeergarage onder het Bètaplein parkeren weinig auto’s. GREEN onderzoekt nu of op deze plek ook woningen kunnen komen, in plaats van een parkeergarage.

In 2023 werd de plek tussen de Alphatoren, Kanaalpark en het schoolgebouw gebruikt als bouwterrein voor Van Doorn en als tijdelijke parkeerplaats. Vanaf 2024 is het niet meer mogelijk om op deze plek te parkeren. Dit geldt ook voor de parkeerplaatsen vlakbij de PLUS Supermarkt. Het is belangrijk dat de weg naar de Expeditiestraat vrij blijft voor bevoorradingsvrachtwagens. Alle bezoekers van het Kanaalpark, de PLUS of de scholen vragen wij dringend in de Bètapleingarage te parkeren.

Aan het Kanaalpark

Contact

Hebt u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Van Doorn. U kunt de omgevingsmanager bereiken via kanaalpark@vandoornbuitenruimte.nl of via 03 45 57 11 41.

In de informatiebrief van Van Doorn leest u meer over de werkzaamheden. Deze informatiebrief is helaas niet of niet helemaal digitaal toegankelijk.

Hoofdproject:

Lammenschansdriehoek

De Lammenschansdriehoek is volop in ontwikkeling. De nieuwbouwplannen zijn in verschillende fases.