Zeeheldenbuurt - uitspraak rechtbank over fietsroute tussen de rijndijken (2024-032)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 februari 2024, 05:57

De nieuwe inrichting van de fietsroute tussen de Rijndijken is al enige tijd klaar. Toch wordt de Tasmanstraat nog niet als fietsstraat gebruikt en loopt de zuidkant van de straat dood voor autoverkeer. Bewoners tekenden bij de rechter onder andere beroep aan tegen de omgevingsvergunning voor de verbreding van de Tasmanstraat. Inmiddels heeft de rechtbank hierover een uitspraak gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld. In deze brief leest u wat dit betekent voor de verkeerssituatie in de Tasmanstraat.

Uitspraak rechter

De Raad van State oordeelde vorig jaar dat de gemeente de Tasmanstraat als fietstraat mag gebruiken. Er liep daarnaast dus ook nog een rechtszaak over de omgevingsvergunning. Die ging over het gebruik van een smalle strook groen van het Tasmanpark. De rechter heeft op 31 januari 2024 uitspraak gedaan. In deze uitspraak heeft de rechtbank Den Haag het beroep van enkele omwonenden tegen de afgegeven omgevingsvergunning voor het verbreden van de Tasmanstraat ongegrond verklaard.  De omgevingsvergunning voor het gebruik van een stukje groen van het Tasmanpark is daarmee door de rechter goedgekeurd. Ook is de voorlopige voorziening waardoor de Tasmanstraat niet als fietsstraat  kon worden gebruikt, ingetrokken.

De gemeente heeft de uitspraak van de rechter afgewacht en daarom hebben we de verkeerssituatie in de Tasmanstraat nog niet veranderd. Nu we de uitspraak van de rechtbank hebben ontvangen, zullen we de Tasmanstraat als fietsstraat gaan gebruiken en het eenrichtingsverkeer invoeren.

Fietsstraat en eenrichtingsverkeer

Vanaf vrijdag 16 februari 2024 is de Tasmanstraat een fietsstraat waar auto’s te gast zijn. Ook geldt vanaf dat moment eenrichtingsverkeer. Gemotoriseerd verkeer moet vanaf de Bontekoestraat en de Trompstraat  rechtsaf de Tasmanstraat inrijden. We halen de afzetting in de Tasmanstraat weg en we plaatsen verkeersborden die horen bij de nieuwe verkeersregels.

In de beginperiode staan er gele borden die de verkeersdeelnemers waarschuwen voor de veranderde verkeerssituatie.

Meer informatie

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars

Projectmanager