Lindestraat - vergroening (2024-075)

10 april 2024, 14:25

De gemeente Leiden wil dat alle Leidenaren dichtbij huis kunnen spelen en bewegen in een groene omgeving. Op dit moment kan dit in de Tuinstadwijk niet zo goed. Hier wil de gemeente graag verandering in brengen. Samen met de buurt gaat de gemeente van de Leidse Tuinstadwijk een zogenaamde Gezonde Buurt maken. Een buurt waar kinderen creatief kunnen spelen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen.

Uitvoering vergroenen Lindestraat

Het aanplanten van nieuwe beplanting gebeurt altijd in het vroege voorjaar en in het najaar. Jonge planten zijn in het late voorjaar en in de zomer kwetsbaar door weinig (regen)water en hitte. Planning technisch gaat het ons niet lukken om de werkzaamheden te laten plaatsvinden in het vroege voorjaar. De werkzaamheden worden daarom in het najaar uitgevoerd. Tegen die tijd ontvangt u daarover nog een brief met informatie. Excuses voor de vertraging.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt contact opnemen via het mailadres l.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden via: 14071 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen

Projectleider Vergroening & Bewonersparticipatie

Gemeente Leiden