Stadskrant week 11

13 maart 2024, 23:00

Bekendmakingen en vergunningen 15 t/m 22 maart 2024

Omgevingsvergunningen

Vergunningaanvragen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen binnengekomen.

Omgevingsvergunning regulier

 • Cobetstraat 5, plaatsen zonnepanelen, 3-3-24, Z/24/3650645
 • Dankmeijerpad, tijdelijk wijzigen gebruik van park naar festival in het Schilperoort Park, 1-3-24, Z/24/3650596
 • Flevoweg 31, plaatsen overhead deur, 1-3-24, Z/24/3650636
 • Hoge Rijndijk t.h.v. nr. 27, plaatsen lichtmastreclame 5-3-24, Z/24/3651458
 • Hogewoerd 85, pand verduurzamen middels aan aantal aanpassingen aan ramen, gevel en dak, 4-3-24, Z/24/3651434
 • Hooglandse Kerkgracht 17A, wijzigen gebruik maatschappelijk naar cultuur, 6-3-24, Z/24/3652347
 • Hugo de Grootstraat 15, plaatsen zonnepanelen, 4-3-24, Z/24/3651431
 • Hugo de Grootstraat 18, plaatsen zonnepanelen, 2-3-24, Z/24/3650667
 • Hugo de Grootstraat 8, plaatsen zonnepanelen, 2-3-24, Z/24/3650664
 • Lupinetuin 3, plaatsen dakkapel voor- en achterzijde, 6-3-24, Z/24/3652361
 • Noachstraat 37, plaatsen dakopbouw, 4-3-24, Z/24/3650673
 • Noordeinde, verplanten van twee bomen, 29-2-24, Z/24/3649530
 • Oude Varkenmarkt 8, vervangen ruiten, 2-3-24, Z/24/3650652
 • Prinses Wilhelminastraat 10, plaatsen zonnepanelen, 29-2-24, Z/24/3649265
 • Schelpenkade, realisatie van de vervangende kadeconstructie, 5-3-24, Z/24/3651451
 • Stationsweg 27, realiseren van 3 appartementen in een monument, 29-2-24, Z/24/3649524
 • Turfmarkt 8, wijzigen gebruik verkeer naar terras, 6-3-24, Z/24/3652357
 • Van der Waalsstraat 20, plaatsen zonnepanelen, 4-3-24, Z/24/3651425
 • Willem Barentszstraat 39, tijdelijk wijzigen gebruik incidentele ontheffing evenement ‘The Exchange Party’ voor Internationale studenten, 5-3-24, Z/24/3651872
 • Zoeterwoudseweg 136, plaatsen dakkapel voorzijde, 1-3-24, Z/24/3650613

Verhuurvergunning

 • Ballonstraat 38, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 2-3-24, Z/24/3650232
 • Geregracht 1P, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 2-3-24, Z/24/3650274
 • Hogewoerd 40, 40A, 40B, 40C, 40D, Langebrug 6M, 6N, 6P, 6R, 6S en Mooi Japiksteeg 4, aanvraag verhuurvergunning voor 6 panden, 1-3-24, Z/24/3650022
 • Kortenaerstraat 80A, Opaalstraat 156, Oranjestraat 14 en Trompstraat 42A, Aanvraag verhuurvergunning voor 4 panden, 6-3-24, Z/24/3652075
 • Kortenaerstraat 80A, Opaalstraat 156, Oranjestraat 14 en Trompstraat 42A, aanvraag verhuurvergunning voor 4 panden, 6-3-24, Z/24/3652158
 • Morssingel 197 en Paramaribostraat 117, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 6-3-24, Z/24/3652227
 • Morsweg 102, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 29-2-24, Z/24/3649693
 • Nassaustraat 1, aanvraag verhuurvergunning voor een pand., 5-3-24, Z/24/3651623
 • Paramaribostraat 39, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 27-2-24, Z/24/3650927
 • Rosmolen 3, 5, 7, 9, Torenmolen 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134 en 136, aanvraag verhuurvergunning voor 84 panden, 4-3-24, Z/24/3650750
 • Sieboldstraat 35, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 5-3-24, Z/24/3651659
 • Vliegerstraat 100, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 2-3-24, Z/24/3650233
 • Vliegerstraat 50, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 6-3-24, Z/24/3652281

Omzettingsvergunning

 • Joubertstraat 15, aanvraag omzettingsvergunning met 5 wooneenheden, 3-3-24, Z/24/3650375
 • Sieboldstraat 35, aanvraag omzettingsvergunning met 3 wooneenheden, 5-3-24, Z/24/3651631

Inzage

Informatie over de aanvragen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn verleend.

Omgevingsvergunning regulier

 • Anna Paulownastraat 35, uitbouw 1e verdieping achtergevel, 4-3-24, Z/24/3633451
 • Bruggestraat 24, plaatsen dakkapel voorzijde, 4-3-24, Z/24/3625940
 • Haagweg 228, kappen twee bomen achtertuin, 6-3-24, Z/23/3612303
 • Hoge Rijndijk 88, interne verbouwing en wijzigen gebruik van woning naar tandartspraktijk, 29-2-24, Z/24/3621817
 • Jan van Goyenkade 26, vervangen kozijnen, 5-3-24, Z/23/3597672
 • Kopermolen, plaatsen 8 Tiny Houses op dak winkelcentrum, 6-3-24, Z/22/3471323
 • Middelstegracht 153, wijzigen/ aanpassen raamkozijn voorgevel begane grond, 29-2-24, Z/24/3643823
 • Opaalstraat 3, wijzigen gebruik kantoor naar wonen (kamergewijze verhuur), 29-2-24, Z/24/3629823
 • Strandschelpenbank 5, wijzigen kozijn voorgevel, 29-2-24, Z/24/3642851
 • Van Bemmelenstraat 18, plaatsen dakkapel voorzijde, 4-3-24, Z/24/3633447
 • Vliet 16, plaatsen zonnepanelen op zijdakvlak, 1-3-24, Z/23/3607623

Verhuurvergunning

 • Frans van Mierisstraat 17, verhuurvergunning voor een pand, 29-2-24, Z/24/3635669
 • Koolstraat 48D, verhuurvergunning voor een pand, 5-3-24, Z/24/3640247
 • Koolstraat 48E, verhuurvergunning voor een pand, 29-2-24, Z/24/3634046
 • Morsweg 156, verhuurvergunning voor een pand, 29-2-24, Z/24/3634579
 • Papengracht 1, verhuurvergunning voor een pand, 29-2-24, Z/24/3635476
 • Pretoriusstraat 3, verhuurvergunning voor een pand, 4-3-24, Z/24/3637417
 • Pretoriusstraat 7, verhuurvergunning voor een pand, 29-2-24, Z/24/3632038

Horeca en Bijzondere Wetten

 • Aalmarkt 19, drank- en horecaverlof, D.E Café Leiden, 6-3-24, Z/24/3635510
 • Breestraat 97, drank- en horecaverlof, Chummy Coffee, 6-3-24, Z/24/3636297
 • Diefsteeg 3, gedoogverklaring coffeeshop, Coffeeshop Bebop, 29-2-24, Z/24/3620691
 • Haarlemmerstraat 97, drank- en horecaverlof, Sweetea B.V., 6-3-24, Z/24/3638393
 • Steenstraat 15, gedoogverklaring coffeeshop, De Eerste Kamer B.V., 29-2-24, Z/24/3623905
 • Watermolen 10, drank- en horecaverlof, Berke Snacks, 6-3-24, Z/24/3628697

Terrasvergunning

 • Steenstraat 1B, terrasvergunning, Café Abel, 6-3-24, Z/22/3390651

Inzage

Informatie over de vergunningen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de achter de vergunning vermelde datum bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Ruimtelijke ordening

Bekendmaking voorgenomen in gebruik geven van percelen grond gelegen in de Oostvlietpolder te Leiden

De gemeente Leiden geeft hierbij kennis van het voornemen om, met inachtneming van een termijn van 20 dagen na dagtekening van deze publicatie, percelen grond in gebruik te geven gelegen in de Oostvlietpolder aan de Stichting Icke-Lemmens ten behoeve van de aanleg van een dierenvoedselbos.

Over het verhuurde

Het verhuurde ligt in de Oostvlietpolder te Leiden aan de Vlietweg, kadastraal bekend gemeente Leiden sectie V nummer 2355 gedeeltelijk. De Oostvlietpolder ligt aan de grens van het Groene Hart, tussen de A4 en de Vliet, en is de nog laatste onbebouwde agrarische polder binnen de gemeentegrenzen van Leiden. Het is een veenweidegebied van 160 hectare met een hoge natuurwaarde. De Oostvlietpolder is een essentiële schakel tussen de groene landschappen van het Land van Wijk en Woude en het Duin Horst en Weide gebied.

Motivering verhuur

In de Omgevingsvisie van de gemeente Leiden is de ambitie verwoord om meer aandacht voor biodiversiteit te hebben in de Groene landschappen rondom het stedelijk gebied.

De gemeente vindt dat met de aanleg van een dierenvoedselbos verdere invulling gegeven wordt aan deze ambitie. Het streven is onder meer de aanleg van een gemengd bos met hoge kern, onderbegroeiing met veel bloesem en bessen, struweelranden parallel aan sloten als geleding voor kleine landzoogdieren, een bomenrij aan de noordoostzijde als geleiding en windvang voor vleermuizen, extensief beheerd hooiland voor bestuivende insecten en vogels en gericht beheer van de oevers voor een natuurvriendelijke ontwikkeling.

De Stichting Icke-Lemmens is de initiatiefnemer voor deze aanleg. De gemeente waardeert het initiatief en werkt mee om de aanleg van het dierenvoedselbos te bewerkstelligen en is daarom bereid hiervoor gronden gelegen in de Oostvlietpolder in gebruik te geven.

De aanleg van een dierenvoedselbos sluit aan bij de doelstellingen van de stichting en is de enige partij die een uitgewerkt plan heeft ingediend om op de voornoemde percelen een dierenvoedselbos te realiseren waarmee deze partij voor de gemeente de enige serieuze gegadigde is. De ingebruikgeving aan deze stichting kan daarom plaatsvinden zonder het volgen van een openbare selectieprocedure.

Reageren

Tegen de voorgenomen ingebruikgeving kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen inegbruikgeving en merkt u zichzelf aan als een gekwalificeerde gegadigde partij, dan dient u binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking een kort geding tegen de voorgenomen verhuur aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot ingebruikgeving.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer J. Overes van de afdeling Grond en Vastgoedbedrijf via 06-40666016 of per mail j.overes@leiden.nl.

Raadscommissies

De vergaderingen vinden fysiek plaats. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Meld u dan aan via griffie@leiden.nl. U kunt de vergaderingen live volgen via www.gemeenteraadleiden.nl. Hier vindt u ook de agenda’s van de vergaderingen.

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Donderdag 21 maart 2024 – 20.00 uur, Commissiezaal Stadhuis.

Agenda

 • Burger aan het woord
 • Presentatie Jaarverslag 2023 en Onderzoeksagenda 2024-2025 Rekenkamer Leiden & Leiderdorp

Horen insprekers

 • Handreiking Samenwerken in de stad (RV 24.0014)

Bespreekstukken

 • Zienswijze gemeenteraad Regionale Investeringsagenda (RIA) Holland Rijnland, Q1 2024 (RV 24.0013)
 • Wensen en bedenkingen discussienota ‘invoering Riool- en Waterzorgheffing’ (RV 24.0010)

Stedelijke Ontwikkeling

Donderdag 21 maart 2024  –  20.00 uur, Commissiezaal Stadhuis.

Agenda

 • Burger aan het woord

Bespreekstukken

 • Wensen en bedenkingen Uitvoeringprogramma 2024 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) (RV 24.0003)
 • Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes (RV 24.0007)
 • Verruimen mogelijkheden voor zonnepanelen op dakvlakken met dakkapellen in beschermd stadsgezicht (RV 24.0016)

Inspreken

Door in te spreken kunt u de gemeenteraad vertellen wat u van een plan vindt en of u vindt dat de raad voor of tegen een plan moet stemmen, of het plan moet (laten) aanpassen. Alle inwoners van Leiden mogen komen inspreken. Maar ook anderen die een belang hebben bij het onderwerp dat besproken wordt, bijvoorbeeld iemand met een bedrijf in Leiden. U kunt alleen inspreken tijdens de vergaderingen van de commissies. Meld u uiterlijk 1 dag vóór de vergadering 12.00 uur aan via het inschrijfformulier op www.gemeenteraadleiden.nl.

Informatie

Heeft u vragen over de gemeenteraad of de vergadering? Neem contact op met de griffie, via griffie@leiden.nl of 06 – 36 16 25 75. E-mails aan de gemeenteraad kunt u ook naar dit adres sturen. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De adressen en telefoonnummers van de raadsleden vindt u op www.gemeenteraadleiden.nl.

Vergaderingen

Regionale commissie bezwaarschriften

Op vrijdagochtend 22 maart 2024 worden de volgende zaken behandeld in het Stadskantoor van Leiden:

 • Twee bezwaarschriften gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor Kwaaklaan 5 in Oegstgeest (09.30 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen de opgelegde last onder dwangsom voor Houtmarkt 8 in Leiden (10.30 uur)

Informatie

Wilt u een zitting bijwonen, stuur dan een mail aan bezwaren@leidse-regio.nl. De agenda kan namelijk nog wijzigen.

Evenementen

Vergunningaanvragen

De burgemeester heeft de volgende aanvragen ontvangen.

 • Rapenburg: L.V.V.S. Augustinus  – Dies Bootjesdag dinsdag 30 april 2024 14.00-16.00 uur (cat. 2a).
 • Rapenburg: Japanmuseum SieboldHuis – Japanmarkt 2024 zondag 19 mei 2024 van 12.00-17.00 uur (cat. 1).
 • Beestenmarkt: Leiden Atletiek – Urban Athletics woensdag 22 mei 2024 van 12.30-20.30 uur (cat. 1/2a (70 dB(A)).
 • Beestenmarkt/Zijlpoort en vastgestelde route: Stichting Pedrafes – Peurbakkentocht vrijdag 23 juni 2024 Beestenmarkt en route van 17.00-22.00 uur (cat. 2b), Zijlpoort van 17.00-23.59 uur (cat. 1/2a).
 • Rapenburg Zuid/Kaiserstraat: Stichting Stadsconcerten – Leids Grachtenconcert zondag 30 juni 2024 van 18.00-22.30 uur (soundcheck van 13.00-17.00 uur) (cat. 2b).
 • Hogewoerd: SSR-Leiden – SSR terras EL CID 2024 van zondag 11 augustus 2024 17.00 tot 22.00 uur (cat. 1), maandag 12 augustus 2024 van 10.00 tot 21.00 uur (cat. 1), dinsdag 13 augustus 2024 van 10.00 tot 21.00 uur (cat. 2a), woensdag 14 augustus tot vrijdag 16 augustus van 10.00 tot 21.00 uur (cat. 1).

Rectificatie

 • Beestenmarkt: Hap events bvba – Apérotime op vrijdag 10 mei 2024 van 18.00-23.59 uur (cat. 2b).

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Verleende vergunningen

De burgemeester heeft op 14 maart 2024 voor de volgende evenementen vergunning verleend:

 • Lammermarkt/Molen de Valk: Stichting Pedrafes – Paaskermis op donderdag 28 maart van 13.00-23.00 uur (geen geluid) en vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april van 13.00-23.00 uur (cat. 2a).
 • Lodewijkkerk en vastgestelde route: Particulier – Tocht met het Kruis vrijdag 29 maart 2024 van 16.00-17.00 uur.
 • Route van Station naar de Breestraat: K.S.R.V. ‘Njord’ – Varsity optocht Njord zondag 7 april 2024 van 23.00-23.30 uur (cat. 2a).
 • Lammermarkt en vastgestelde route: Leiden Marathon – 47e Singelloop Leiden vrijdag 12 april 2024 van 19.30-21.00 uur (cat. 2a (70 dB(A)).
 • Nieuwe Rijn: Rebel Horeca Groep – Naast de Nieuwe Rijn vrijdag 26 april 2024 van 18.00-01.00 uur en zaterdag 27 april 2024 van 14.00-23.59 uur (cat. 2b).
 • Lammermarkt: Firma Bolwerk – Het Koningsfeestje (n/d) vrijdag 26 april 2024 van 18.00-01.00 uur en zaterdag 27 april 2024 van 12.00-23.59 uur (cat. 2b).
 • Vrouwenkerkplein: Café ’t Praethuys – Oranje bij de Vrouwenkerk vrijdag 26 april 2024 van 19.00-01.00 uur en zaterdag 27 april 2024 van 14.00-23:59 uur (cat. 2b).
 • Lodewijkkerk en vastgestelde route: Particulier – Sacramentsprocessie zondag 2 juni 2024 van 14.00-15.00 uur.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen bij de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar. Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag. postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Verkeersbesluiten

Voornemen gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Leiden zijn van plan om in de nabijheid van onderstaande adres(sen) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.

 • Jeruzalemshof 6, locatie plaats Kaiserstraat t.h.v. nummer 47
 • Boshuizerkade 99A
 • Morssingel 283
 • Tine van Dethstraat 69

Inzage

Neem voor inzage contact op met team Parkeren via tel. 14 071 (Leiden, keuze 3).

Zienswijzen

U kunt binnen twee weken schriftelijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken bij: Team Vergunningen openbare ruimte, Cluster Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Informatie

Tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) – ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

Besluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders van Leiden hebben besloten om voor de onderstaande plaats(en) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen:

 • Druckerstraat 6

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) – ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

Diversen

Subsidieregeling Circulair Herwaarderen vastgesteld

Op dinsdag 5 maart heeft het college van B en W van Leiden de Subsidieregeling Circulair Herwaarderen vastgesteld.

Toelichting

Met de Subsidieregeling Circulair Herwaarderen kunnen aanvragen worden ingediend voor innovatieve, creatieve initiatieven waarbij nieuwe producten uit afvalstromen worden gemaakt of afval wordt voorkomen met het maken van een nieuw product. Verder kunnen het initiatieven zijn die leiden tot veel minder afval, meer hergebruik en minder verspilling.

Bewoners(organisaties), maatschappelijke organisaties en ondernemers(verenigingen) met initiatieven die bijdragen aan de circulaire economie in Leiden kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Er is binnen deze regeling een apart budget beschikbaar voor bewoners(organisaties), naast een budget voor maatschappelijke organisaties of ondernemers(verenigingen). Externe beoordelingscommissies beslissen welke initiatieven subsidie toegekend krijgen. Er wordt in 2024 en 2025 één subsidieronde per jaar georganiseerd. Aanvragen voor de eerste ronde kunnen worden ingediend van 1 juni tot en met 25 september 2024. Aanvragen voor de tweede ronde kunnen worden ingediend van 1 juni tot en met 25 september 2025.

Inzage en inwerkingtreding

Digitaal is de Subsidieregeling in te zien via www.officielebekendmakingen.nl. De regeling treedt in werking vanaf 15 maart 2024 en eindigt op 1 juli 2028.

Informatie

Meer informatie bij de gemeente Leiden tel. 14 071 (Leiden, keuze 4 – ma t/m vr 9.00-17.00 uur).

Definitief aanwijsbesluit locatie ondergrondse restafvalcontainer

Op 28 februari 2024 is namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden de volgende locatie voor een ondergrondse container ten behoeve van huishoudelijk restafval definitief aangewezen.

Definitieve locatie ondergrondse restafvalcontainer:

Straatnaam, Restafval, Totaal, Locatienr.

 • Kernstraat, 1, 1, EV009N

Inzage

Het definitieve aanwijsbesluit en de locatietekeningen liggen vanaf 15 maart t/m 26 april 2024 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.

Zienswijzen

U kunt in de periode tot en met 26 april 2024 schriftelijk reageren naar: burgemeester en wethouders van Leiden, t.a.v. S.J. Ariaans, Stadsingenieurs, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of per e-mail aan: www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ”‘zienswijze, Kernstraat, ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval”.

Informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur) of www.leiden.nl/contact.

Personen uitgeschreven uit de Basisregistratie personen

In de periode voorafgaand aan deze publicatie zijn de volgende personen op grond van de Wet BRP uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (BRP).

Besluit 06-03-2024: naam, geb. datum, datum uitschrijving

 • A. Albert, 11-07-2004, 02-01-2024
 • M. Allanic, 31-08-1994, 07-12-2023
 • H. Azzahid, 20-04-1999, 07-12-2023
 • M. van Beelen, 31-03-1978, 06-12-2023
 • L.A. Cichopek, 04-07-1981, 08-01-2024
 • K. Czekalska, 11-03-1970, 23-01-2024
 • K.M. Dawidowicz, 26-06-1986, 08-01-2024
 • R.C. Dishur, 05-05-1995, 01-02-2024
 • S.A. Drapała, 12-07-1997, 08-01-2024
 • G. Dzwonkowski, 17-06-1986, 17-01-2024
 • Y. Eskinazi Barouh, 08-11-2002, 23-01-2024
 • R.M. Fransen, 05-07-1995, 03-01-2024
 • L.F.D.A. Kelly, 18-09-2001, 09-01-2024
 • J.R. Kilduff, 26-05-1997, 04-01-2024
 • R.A. Kruythoff, 24-11-2002, 10-01-2024
 • O. Line, 09-10-1997, 23-01-2024
 • S. Pardo Salti, 02-07-1973, 18-01-2024
 • S. Parsons, 18-08-1988, 18-01-2024
 • G. Stojanovic, 06-11-2004, 07-12-2023
 • R.P. Szymikowski, 11-12-1998, 14-12-2023

Ingeschreven bij RNI

Volgens artikel 2.22, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), heeft het college bovenvermeld besluit genomen en zijn de gegevens met betrekking tot de verblijfplaats gewijzigd in: vertrokken naar ’Onbekend’ en ingeschreven in de registers van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).

De brief, waarin het voornemen voor dit besluit tot uitschrijving is aangekondigd, is eerder gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze personen. De datum van deze brief is tevens de datum van de uitschrijving. De datum van het besluit is minimaal vier weken na verzending van deze brief.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van het besluit, bezwaar maken tegen dit besluit. Vermeld hierbij naam en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Dit kan ook via www.leiden.nl/bezwaar. U heeft daarvoor een DigiD nodig.