Roekenplaats - herbestrating (2024-087)

8 april 2024, 10:44

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Roekenplaats. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen

Het trottoir voor de woningen vanaf huisnummer 2 tot en met 20 is aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Deze werkzaamheden doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met het aanhouden van de bestaande hoogte van het straatwerk. We voeren geen werkzaamheden uit op uw terrein.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 22 april 2024. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 26 april 2024. Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is er hinder maar uw woning blijft bereikbaar.

Wilt u voordat de werkzaamheden starten overhangend groen, plantenbakken, bankjes verwijderen?

Aanbieden huisvuil

Het aanbieden van het huisvuil verandert niet door de werkzaamheden. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief, bel dan met de gemeente Leiden.

Telefoonnummer 14 071 – keuze 3 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een email naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

Wilco van der Burg

Projectcoördinator Cluster Beheer